Charlotte van Huffelen

Labour Market Advisor

Charlotte van Huffelen is adviseur arbeidsmarkt bij het departement Social Affairs en ondersteunt de leden van Fevia op het vlak van sectoraal en collectief arbeidsrecht.

Het sociaal departement geeft algemene informatie inzake het collectieve arbeidsrecht en de sectorale cao’s. Dit departement geeft eveneens individueel advies aan de leden m.b.t. deze materie met bijzondere aandacht voor de relaties met de vakorganisaties.