Isabelle Decadt

Assistant General direction & Fevia Brussels

Isabelle Decadt is assistente Directie generaal en Fevia Brussel.
Hiernaast werkt zij mee aan de organisatie van de innovatiewedstrijden in de voedingsindustrie, nl. Trofee Fevia Vlaanderen, Trophée Fevia Wallonie en Ecotrophelia.

Artikels