Sabine De Backer

Social Affairs Assistant

Sabine werkt als assistente voor het departement Social Affairs. Zij neemt alle secretariaats- en logistieke opdrachten op zich, zoals de organisatie van seminaries en infosessies, database beheer en de website.  Voor de juridische vragen zal zij u doorverwijzen naar de adviseurs: Katrien Thijs of Hélène Huyghe.