Alken-Maes

Samen tegen zwerfvuil: Alken-Maes als partner voor duurzame verandering.

Zwerfvuil is een problematiek die ons allemaal aanbelangt, van producent tot consument. Alken-Maes werkt daarom vastberaden mee aan oplossingen. Ecologie en duurzaamheid zijn namelijk al vele jaren geïntegreerd in onze Brewing A Better World-strategie. Jaar na jaar daalt onze CO2-uitstoot en springen we zuiniger en efficiënter om met water en energie. Ook voor de vermindering van zwerfvuil werkt Alken-Maes verschillende initiatieven en acties uit, zowel intern met onze medewerkers als extern met onze klanten en consumenten. Alken-Maes engageert zich met deze projecten als pro-actieve partner voor een schone en opgeruimde omgeving.

De projecten die op deze website staan, zijn pas de eerste van een reeks initiatieven. In de komende maanden werken wij nog verschillende, nieuwe acties uit. Dankzij onze interne Sustainability werkgroep, waarin alle afdelingen van Alken-Maes samenkomen, werken wij ook in de komende jaren nieuwe en ambitieuze interne projecten uit.

Acties