Recycleren van plastic verpakkingen

Bij Fevia verbinden we ons ertoe om in 2023 65% van alle plastic huishoudverpakkingen die in België op de markt gebracht worden, te recycleren. In 2017 bedroeg het recyclagepercentage 39% door Fost Plus.

Ontdek hieronder de acties die wij, samen met onze partners, ondernemen.

De Nieuwe Blauwe Zak

Vanaf 1 april 2019 mogen de plastic verpakkingen van de eerste Belgen die op twee Vlaamse intercommunales wonen, in de blauwe zak terecht. In de loop van 2019 volgen andere intercommunales. Met als doel dat tegen eind 2019 in totaal drie miljoen Belgen kunnen gebruikmaken van de Nieuwe Blauwe Zak. De inhoud van de blauwe zak wordt gesorteerd in verschillende fracties, die vervolgens naar verschillende recycleercentra  wordt gestuurd. Die bevinden zich in België of in de buurlanden. Eind 2020 kan elke bewoner in België genieten van de Nieuwe Blauwe Zak. Voor meer info, raadpleeg www.denieuweblauwezak.be.

Nieuwe samenwerkingscontracten voor het sorteerproces

Voor het sorteren van de Nieuwe Blauwe Zak, koos Fost Plus voor een nieuwe aanbesteding. Want voor de uitbouw en verdere uitrol van een performant sorteercentrum, dat verschillende fracties van verpakkingsmaterialen kan sorteren, horen uiteraard belangrijke investeringen. Door de nieuwe aanbestedingen van Fost Plus kunnen contracten worden afgesloten met een langere looptijd van 9 jaar. Dit biedt zekerheid aan investeerders.

Gericht communiceren

Belgen aansporen om zoveel mogelijk plastic verpakkingen te sorteren en ze vervolgens in de blauwe zak te steken, is absoluut geen makkelijke opdracht. Van zodra een intercommunale aansluit bij deze beweging, voorziet Fost Plus een grote maar lokaal gerichte communicatiecampagne. Via de lokale pers, het gemeentelijk krantje en andere communicatiekanalen ontvangt elk huishouden de nodige informatie. De Nieuwe Blauwe Zak wordt in meerdere fases over heel België ingevoerd. De bestaande sorteercentra zullen immers aangepast moeten worden om zo grotere hoeveelheden verpakkingsmateriaal van allerlei aard te kunnen verwerken. Die aanpassing vergt tijd. De communicatie met de burger moet zich richten naar die realiteit.

Zoektocht naar recycleercentra

De nieuwe soorten plastic die in de blauwe zak mogen, worden per type plastic gesorteerd in meerdere fracties. In eerste instantie worden 3 bijkomende plastic fracties gesorteerd: verpakking uit polypropyleen, verpakking uit “hard plastic” en plasticfolie. Vervolgens worden de plastic verpakkingen verder gesorteerd om zuiverdere fracties te verkrijgen die makkelijker te recycleren zijn. Momenteel is de beschikbare capaciteit voor het recycleren van de nieuwe fracties beperkt. Fost Plus staat in contact met Europese recyclagebedrijven om zo locaties te vinden waar de nodige recyclagecapaciteit bestaat. Om de uitbouw van bijkomende recyclagecapaciteit, bij voorkeur in België, te ondersteunen, garandeert Fost Plus ook een inbreng in materialen voor potentiële investeerders.

Verpakkingen buitenshuis inzamelen en recycleren

De consumptie buitenshuis neemt steeds verder toe. De inzameling van out-of home verpakkingen verhoogt dan weer het recyclagepercentage. Via projecten geeft Fost Plus de inzameling van verpakkingen buitenshuis een duwtje in de rug.

Acties