FEVIA roept vakbonden op om internationale competitiviteit niet verder in het gedrang te brengen

26.11.2014

Voedingsindustrie vraagt om sociaal overleg op te starten en samen oplossingen te vinden

Brussel, 26 november 2014 - FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, roept de vakbonden op om het sociaal overleg op te starten. Na de recente syndicale acties dreigen de Belgische voedingsbedrijven de rekening te betalen in een hyperconcurrerende internationale context. En dat terwijl net de voedingsindustrie zich reeds jaren een uiterst stabiele werkgever toont en welvaart creëert, ook en vooral voor kort geschoolde profielen.
“De Belgische voedingsbedrijven hebben het tot eind 2012 vrij goed gedaan, wat zich ook nu nog vertaalt in een stabiele werkgelegenheid. In 2013 zag de voedingsindustrie reeds een vertraagde groei.

De loonkostenhandicap van 21% ten opzichte van onze buurlanden, meer dan welke industriële tak ook, begint te wegen op de bedrijven van de voedingsindustrie,” aldus Chris Moris, Directeur Generaal van FEVIA. “In die context is het de plicht van zowel werkgevers als werknemers om eerst op sociaal overleg in te zetten om de gezamenlijke uitdagingen aan te pakken alvorens tot acties over te gaan die onze competitiviteit schaden.”

De voedingsindustrie kampt de voorbije jaren met een toenemende prijsdruk, die zich doorheen de volledige agro-voedingsketen laat voelen. Als schakel tussen de landbouw en de distributie ontsnapt ook de verwerkende voedingsindustrie niet aan deze tendens, wat zich uit in dalende marges voor de Belgische voedingsbedrijven. De taart wordt met andere woorden kleiner en de uitdaging om onze competitiviteit op peil te houden door op innovatie in te zetten des te groter. 

Dit zijn de uitdagingen die zowel werknemers als werkgevers aanbelangen. FEVIA doet dan ook een oproep aan de vakbonden om af te zien van verdere acties zoals het lam leggen van bedrijven met piketten. Oplossingen worden niet op straat gevonden, maar rond de tafel tijdens overleg.