Fost Plus breidt gescheiden inzameling uit en vereenvoudigt ze. Vanaf 2019 mogen alle plastic verpakkingen in de blauwe zak

15.12.2017

Persbericht Fost Plus, Fevia en Comeos

Dit nieuwe systeem betekent zowel een vereenvoudiging van het sorteren voor de burgers en is tegelijk een aanzienlijke stap in de richting van een recyclageoplossing voor alle verpakkingen die op de markt worden gebracht.

Fost Plus breidt de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen uit en vereenvoudigt ze voor de burgers:

 • Eén blauwe zak die aan huis wordt opgehaald, die alle plastic verpakkingen verzamelt, evenals metalen verpakkingen en drankkartons.
 • Het doel is om het nieuwe systeem geleidelijk aan in te voeren in heel België, gespreid over een periode van 2 jaar tussen 1 januari 2019 en 2021.
 • Deze evolutie zal toelaten om 8 kg extra per jaar per inwoner in te zamelen, wat volgens Fost Plus in een beperkt aantal state-of-the-art sorteercentra moet worden verwerkt met het oog op een duurzame en hoogwaardige recyclage.
 • België zal zo een recyclagepercentage van 64% bereiken, ver boven de Europese aanbevelingen (22,5% vandaag en 45-55% verwacht vanaf 2025).
 • Met die evolutie wil Fost Plus de circulaire economie bevorderen en op langere termijn een recyclageoplossing bieden voor alle verpakkingen op de markt.

  Een nieuwe impuls voor de circulaire economie

  België kan vandaag uitpakken met het hoogste recyclagepercentage voor huishoudelijke verpakkingen in Europa; een prestatie om trots op te zijn. Dit is vooral te danken aan het inzamelsysteem voor glas (via glasbollen), papier & karton en PMD dat ontwikkeld werd door Fost Plus en zijn leden, de ondernemingen die verpakte producten op de markt brengen en vooral de burgers.

  Fost Plus en zijn leden willen echter nog verder gaan om de circulaire economie te bevorderen. Daarom zetten zij deze nieuwe stap in de optimalisering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

  Vereenvoudigde regels voor het sorteren

  Sinds Fost Plus de gescheiden inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval in België heeft ingevoerd, zijn naast metalen verpakkingen en drankkartons alleen plastic flessen en flacons toegestaan in de blauwe zakken. Vanaf 2019 wordt het sorteren eenvoudiger voor de burger: alle types plastic verpakkingen mogen dan in de blauwe zak worden gestopt, dus ook yoghurtpotjes, margarinevlootjes en plastic folie.

  Fost Plus behoudt de blauwe kleur van de zak, goed verankerd in het dagelijkse leven van de gezinnen, en bovendien maakt de ‘blauwe zak’ deel uit van het dagelijks taalgebruik. Ook de benaming PMD wordt niet gewijzigd. 

  De uitbreiding van de gescheiden inzameling zal door de burgers, die steeds meer begaan zijn met het milieu, gunstig onthaald worden. Door de vereenvoudiging van de sorteerboodschap zal een grotere hoeveelheid verpakkingen gerecycleerd worden en kan op natuurlijke grondstoffen bespaard worden.

  Geleidelijke invoering in twee jaar

  De uitrol van de nieuwe blauwe zak, die in principe op 1 januari 2019 begint voor 1,5 miljoen inwoners, zal over 2 jaar gespreid worden en in drie golven gebeuren. Vanaf 1 januari 2021 zal de nieuwe uitgebreide blauwe zak beschikbaar zijn voor alle Belgische gezinnen. De geleidelijke invoering geeft alle betrokken partijen - intercommunales, inzamelaars, sorteercentra en recyclagefabrieken - de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren en nieuwe sorteer- en recyclagevoorzieningen te ontwikkelen.

  Voordelig voor de samenleving en het milieu

  Naast de participatie van alle Belgen, zal deze ontwikkeling een aantal positieve ecologische en maatschappelijke effecten hebben:

  • 8 kg meer gesorteerd plastic verpakkingsafval per consument per jaar (of 8 kg huishoudelijk afval minder in de restafvalzakken);
  • 70 000 ton plastic verpakkingen meer gerecycleerd per jaar;
  • een recyclagepercentage voor plastic van 64 % in plaats van de huidige 39 %, een cijfer dat veel hoger ligt dan de door Europa bepaalde doelstellingen (22,5 % nu en 55 % vanaf 2025);
  • meer dan 100 000 CO² bespaard per jaar;
  • 18 miljoen euro bespaard voor de lokale besturen door de vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval die moet worden verbrand;
  • 350 nieuwe banen, hoofdzakelijk voor laaggeschoolde arbeiders, in de sector van inzameling, sortering en recyclage.

  Een collectieve verantwoordelijkheid

  Om het nieuwe inzamel- en recyclagesysteem alle kansen op succes te geven, is de samenwerking van alle actoren in de sector noodzakelijk, van verpakkingsverantwoordelijken tot sorteercentra. Inderdaad, in het implementatieplan dat op 15 december naar de IVC (Interregionale Verpakkingscommissie) werd verzonden, verbinden de verpakkingsverantwoordelijken zich ertoe om, via Fost Plust, de op 37 miljoen euro per jaar geraamde meerkosten te dragen waardoor de betrokken actoren de inzameling, het sorteren en de recyclage kunnen uitvoeren volgens de eisen van het nieuwe model. Fost Plus verwacht van zijn partners bepaalde inspanningen, met name de modernisering en de beperking van het aantal sorteercentra, die grote volumes en nieuwe plastic verpakkingstypes zullen moeten verwerken. De overheidsinstanties zullen ook optimale omstandigheden moeten creëren om nieuwe investeringen aan te trekken in de lokale recyclagesector.

  België zal zijn Europese leiderspositie versterken

  William Vermeir, managing director van Fost Plus, legt uit: "Dankzij dit project zal België zijn leiderspositie in recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval versterken. Samen met onze leden willen wij op termijn recyclageoplossingen vinden voor alle huishoudelijke verpakkingen op de markt. Het plan, dat tot doel heeft een bredere waaier van plastic verpakkingen selectief in te zamelen, is een zeer belangrijke stap in dit proces en in de uitvoering van die verbintenis. Dankzij de vorderingen op het vlak van recyclage en het nieuwe sorteersysteem zal het grootste deel van de weg al afgelegd zijn wat circulaire economie betreft."

  Jean Eylenbosh, Voorzitter van Fevia, getuigt van de wil van de voedingsbedrijven: “Zij willen al hun verpakkingen inschrijven in de circulaire economie. In deze context is deze aankondiging een fundamentele stap voor Fevia, de federatie van de voedingsindustrie. Dit zal kosten met zich meebrengen, zelfs aanzienlijke kosten, maar de voedingsbedrijven zijn klaar om te investeren in oplossingen die een echte ecologische meerwaarde bieden. Op dit gebied, net als in andere, passen ze perfect hun sociale verantwoordelijkheid toe.»

  Dominique Michel, CEO van Comeos : « Het is een evolutie voor de klant maar een revolutie voor de sector. Destijds, stond de detailhandel al aan het hoofd van het peloton inzake de afschaffing van plastic draagtassen aan de kassa’s. We hebben 4 560 ton plastic bespaard, wat twee keer zoveel is als het Atomium. Vandaag nemen we opnieuw een reuzestap in de richting van een duurzame recyclage van alle huishoudelijke verpakkingen ».

  Françoise Van Tiggelen, Secretaris-Generaal van DETIC, benadrukt dat « de evolutie van het sorteersysteem brengt meer harmonie tussen de behoeften van de consument, die zijn taak vereenvoudigd ziet en de behoeften van de bedrijven, die meer mogelijkheden en diversiteit zullen hebben voor de recyclage. Een uitstekend initiatief om de inzet van een circulaire economie te bevorderen ».

  Over Fost Plus

  De vzw Fost Plus promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij de efficiënte inzameling van glas, papier & karton en PMD recycleren we jaarlijks om en bij de 680.000 ton verpakkingen, wat neerkomt op 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

  Het verpakkingsbeheer evolueerde zo resoluut naar duurzaam materiaalbeheer. We werken hiervoor nauw samen met alle betrokken partijen: de gemeentes, intercommunales, inzamelbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de ondernemingen die verpakkingen op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be

  Perscontact

  Fatima Boudjaoui
  0471 .77. 30.96
  fatima.boudjaoui@fostplus.be