Industriesectoren tevreden met nieuw samenwerkingsmodel voor Regionale Technologische Centra

13.01.2023

Gemeenschappelijk persbericht Agoria Vlaanderen, essenscia vlaanderen, Fedustria Vlaanderen en Fevia Vlaanderen

De industriesectoren Agoria Vlaanderen (technologie), essenscia vlaanderen (chemie, kunststoffen  en life sciences), Fedustria Vlaanderen (textiel, hout en meubel) en Fevia Vlaanderen (voeding) verwelkomen de beslissing van de Vlaamse regering om een Vlaamse Stuurgroep op te richten die de strategische samenwerking tussen de 5 Regionale Technologische Centra (RTC’s) zal bevorderen. Dit moet de opleidingskwaliteit van technisch talent verder verhogen en nog beter afstemmen op de nieuwste technologische trends en de noden op de arbeidsmarkt. Een optimalisering van de werking van de RTC’s was al langer een expliciete wens binnen het Industrieforum, het overlegplatform van de Vlaamse regering en de vier industriefederaties.

Met de oprichting van een Vlaamse Stuurgroep gaan onderwijspartners en vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt voortaan gezamenlijk strategische en operationele doelstellingen vastleggen voor de vijf Regionale Technologische Centra, gevestigd in de vijf Vlaamse provincies. Hierdoor kunnen secundaire scholen beter gebruikmaken van moderne opleidingsinfrastructuur die ter beschikking wordt gesteld door bedrijven. Het zorgt er ook voor dat opleidingsinitiatieven rond STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), wetenschap en technologie efficiënter geïmplementeerd kunnen worden over de provinciegrenzen heen. 

De Regionale Technologische Centra vervullen een brugfunctie tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen. Het nieuwe samenwerkingsmodel moet leiden tot een betere wisselwerking en kennisdeling tussen de RTC’s, waarbij een overkoepelende visie en strategie gekoppeld wordt aan een sterke regionale verankering. De doelstelling is helder: leerkrachten en leerlingen uit het arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs de juiste competenties meegeven om hen optimaal voor te bereiden op de technologische uitdagingen waarmee ze in hun latere loopbaan geconfronteerd zullen worden.

“De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch talent. Bovendien evolueert de technologie en digitalisering in het bedrijfsleven razendsnel. Met deze vernieuwende aanpak moeten de Regionale Technologische Centra hun rol als partners in talentontwikkeling efficiënter kunnen invullen, in nauwe samenwerking met bedrijven uit de verschillende industriesectoren. Een meer strategische aansturing moet er vooral voor zorgen dat de technische en arbeidsmarktgerichte opleidingen futureproof zijn”, stellen de industriefederaties.   

 Talent blijft voor de vier sectoren de belangrijkste grondstof voor de Vlaamse industrie en economie. De beschikbaarheid van technisch en wetenschappelijk geschoolde medewerkers is een cruciale factor om de industrie te verankeren en nieuwe investeringen aantrekken, om zo het welvaartsniveau op peil te houden en Vlaanderen als kennisregio verder te laten groeien. Om die reden engageren de vier industriesectoren zich om samen met onderwijspartners blijvend werk te maken van innovatieve en toekomstgerichte opleidingen. 

 “Dit versterkt de onderwijskwaliteit in ons technisch en beroepsonderwijs. Scholen gaan meer en beter samenwerken met bedrijven. Zo komen er meer kansen voor leerlingen: zij zullen bijvoorbeeld vaker op de werkvloer kunnen gaan oefenen met de laatste nieuwe machines, die hun school natuurlijk niet allemaal in huis kan hebben. Maar er komen ook meer kansen voor de vakleerkrachten, die meer mogelijkheden tot professionalisering zullen krijgen”, besluit Vlaams onderwijsminister Ben Weyts.