Nieuwe socio-economische maatregelen geven noodzakelijke zuurstof aan voedingsbedrijven

12.04.2020

Fevia verwelkomt de nieuwe socio-economische maatregelen die het uitgebreide kernkabinet gisteren aankondigde. Tegelijk pleit de sector om nu in overleg gaan rond een stappenplan voor de toekomst. “De nieuwe maatregelen geven zuurstof aan onze voedingsbedrijven en helpen om het tekort aan personeel en de nood aan flexibiliteit in de productie op te vangen,” zegt Fevia voorzitter Jan Vander Stichele. “Ook de nieuwe regeling van de overheidsgarantie is een positieve stap om de financiering van de bedrijven - zeker de vele kmo’s - te waarborgen.”

De bijkomende socio-economische maatregelen in de strijd tegen de coronaviruscrisis gelden van 1 april tot en met 30 juni 2020. Verschillende maatregelen zijn voorbehouden voor de ‘kritische sectoren’, waaronder ook de voedingsindustrie. Belgische voedingsbedrijven blijven zorgen voor voeding en dranken, uiteraard met respect voor de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en dankzij de blijvende inzet van heel wat #FoodHeroes. Het feit dat de regering ook de land- en tuinbouw te hulp snelt voor het oogsten van groenten en fruit en het planten van gewassen, is ook voor de continuïteit van voedingsproductie van belang.

Veel voedingsbedrijven zwaar getroffen

De maatregelen zijn broodnodig voor Belgische voedingsbedrijven. Heel wat onder hen krijgen zware klappen doordat een deel van de afzet is wegvallen op exportmarkten, in de horeca en de foodservice. Bovendien krijgen ze ook te maken met toegenomen productiekosten, onder andere de kost van arbeidsongeschiktheid en de aankoop van beschermingsmaterialen. Het werk is met andere woorden nog niet af!

Een nieuwe bevraging bij 200 leden van Fevia bevestigt immers dat veel bedrijven zwaar getroffen zijn:

  1. Liefst driekwart van de voedingsbedrijven geeft aan dat hun omzet daalde. Bij 48% gaat het over een omzetdaling van meer dan 50%, bij 28% over een daling van meer dan 75%.
  2. De helft van de voedingsbedrijven kampt met liquiditeitsproblemen, vaak door laattijdige betalingen van facturen.
  3. Slechts 6 op 10 voedingsbedrijven kunnen in de huidige situatie de bedrijfscontinuïteit op korte termijn verzekeren.

Nu starten met stappenplan voor de toekomst

Fevia vraagt dat er snel duidelijkheid komt over het al dan niet verlengen van de noodmaatregelen en benadrukt daarbij de onderlinge verbondenheid in de keten.

“We pleiten voor een stappenplan om de gehele agrovoedingsketen optimaal doorheen de crisis te loodsen en bepaalde economische activiteiten geleidelijk terug op te starten. Uiteraard mits de nodige waarborgen voor veiligheid en gezondheid. Het is belangrijk om nu reeds in overleg met de betrokken sectoren een exit-strategie uit te stippelen, zodat bedrijven zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden,” aldus Fevia CEO Bart Buysse. “Intussen herinneren we ook aan het belang om facturen tijdig te betalen en contractuele afspraken na te komen, zodat bedrijven elkaar niet in de problemen brengen.”

Tenslotte benadrukt Fevia dat de zo’n exit-strategie ook oog moet hebben voor het aanzwengelen van de export en voor wat er Europees en internationaal beweegt. Ons land is ook afhankelijk van wat elders gebeurt.