Waalse voedingsindustrie dubbel getroffen door coronacrisis en scherpe prijsstijgingen

22.06.2021

De coronacrisis laat een grote impact na op de hele Belgische voedingsindustrie. Deze impact bleek nog groter in Wallonië. De nieuwe economische cijfers van de Waalse voedingsindustrie tonen aan dat de bedrijven die leveren aan de horeca, evenementensector en food service zwaar getroffen zijn. Fevia Wallonie, de stem van de Waalse voedingsindustrie, verwacht dat deze trend zich doorzet in 2021, zolang er geen sprake is van totaalherstel van deze essentiële sectoren en in functie van de heropleving van de exportmarkten. Vandaag hebben onze Waalse food heroes ook te maken met uit de pan swingende prijzen en tekorten van een hele reeks grondstoffen, verpakkingen en de stijgende energie- en transportkosten, om nog maar te zwijgen van de Brexit. Fevia Wallonie roept dan ook op tot de handhaving van de steunmaatregelen aan de meest getroffen bedrijven en tot behoud van hun solvabiliteit en concurrentievermogen. 

Kerncijfers Fevia Wallonie 2020

Omzet, investeringen en export kelderen

Als grootste industriële sector in Wallonië, werd de voedingsindustrie in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis. Dit geldt zowel op de Belgische markt als voor de export, vooral omdat veel van deze bedrijven leveranciers zijn van de horeca, evenementensector en food service (drankensector, waaronder bieren, verwerking van aardappelen en groenten). Zo daalde de omzet in 2020 met 3,1% tot 8,27 miljard euro. Ofwel hetzelfde niveau als in 2016.  

De crisis leidde ook toe dat de voedingsindustrie haar investeringen moet uitstellen of zelfs annuleren. In 2020 werd er voor 398 miljoen euro geïnvesteerd, dat is een daling met 18,5% tegenover het voorgaande jaar. Terwijl de sector ruim een kwart van de industriële investeringen in Wallonië vertegenwoordigt, zijn deze met bijna een vijfde gedaald. Hetzelfde geldt voor de export die  4,39 miljoen euro bedroeg in 2020: een netto daling met 6,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Naast de gevolgen van de crisis voor de marges van de bedrijven en hun concurrentievermogen, is er de impact van de Brexit op de export naar het Verenigd Koninkrijk. Deze is met 7% gedaald. Het goede nieuws is dat tijdelijke grenssluitingen en het verbod op niet-essentiële reizen de grensaankopen met 30% deden afnemen.

Scherpe prijsstijging van voeding, verpakkingen, energie en transport

Waalse voedingsbedrijven moeten ook het hoofd bieden aan de huidige toename van kosten en tekorten voor een hele reeks grondstoffen (landbouwgrondstoffen en andere grondstoffen en ingrediënten), voor verpakkingen, een kostentoename van energie, transport.... Voedingsbedrijven rekenden deze productiekostenstijging niet door in hun verkoopprijs. Dat valt vooral te verklaren omdat ze vasthangen aan jaarcontracten bij supermarkten. Fevia Wallonie pleit daarom voor een evenredige verdeling van deze kostenstijgingen tussen de verschillende schakels van de keten. Want als essentiële sectormoet de Waalse voedingsindustrie de voedselbevoorrading kunnen blijven waarborgen.

« De Waalse voedingssector deed belangrijke investeringen in beschermingsmaatregelen op de werkvloer. Tegelijk kampte ze met een hogere afwezigheidsgraad door de quarantainemaatregelen tijdens de coronacrisis. De huidige prijsstijgingen zijn een mokerslag voor onze sector. Het is daarom noodzakelijk om de huidige steunmaatregelen aan te houden voor de meest getroffen bedrijven. Hieronder vallen tijdelijke werkloosheid, RSZ-vermindering, uitgestelde kosten, gewestelijke premies of kredieten », aldus Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonie. « We moeten onze bedrijven helpen zich voor te bereiden op geleidelijk herstel: solvabiliteitssteun en behoud van concurrentievermogen, zonder nieuwe extra lasten, zijn daarbij cruciaal », concludeert hij.

Waalse voedingsbedrijven blijven ook verder inspanningen leveren om bij te dragen tot een duurzamer Waals voedingssysteem. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van een samenhangend innovatie- en investeringskader dat hen hiertoe aanmoedigt. Met name door de nadruk te leggen op lokale waardeketens die een toegevoegde waarde creëren voor alle schakels uit de keten.

Ontdek hier de nieuwe economische cijfers van Fevia Wallonie