Zijne Majesteit de Koning gaat in dialoog over toekomst van Belgische voedingsindustrie

14.03.2017

FEVIA en peperkoek producent Vondelmolen vieren jubilea met Koninklijk bedrijfsbezoek

Brussel, 14 maart 2017 – Voor de 80ste verjaardag van FEVIA, de Federatie van de Belgische voedingsindustrie, en de 150ste verjaardag van peperkoek producent Vondelmolen, bezocht Zijne Majesteit de Koning vandaag de productiesite van Vondelmolen in Lebbeke. De vorst ontdekte er niet alleen één van de typisch Belgische succesproducten, maar ook hoe de voedingsindustrie omgaat met uitdagingen, zoals het consumentenvertrouwen, eerlijke relaties in de voedingsketen en tewerkstelling in de huidige context van digitalisering. FEVIA en Vondelmolen onderstreepten het engagement om samen de sterktes van Belgische voeding uit te dragen in binnen- en buitenland. De sector doet dat met het merk “Food.be – Small country. Great food.”, dat onder auspiciën van toenmalige Prins Filip in 2013 in Los Angeles gelanceerd werd.

Sinds de lancering van het promotiemerk Food.be, kende de Belgische voedingsindustrie een verdere groei. Het kwaliteitsimago en de innovatie van Belgische producten, zoals de peperkoek van Vondelmolen, doet de vraag naar Belgische voeding wereldwijd groeien. Die succesvolle export zorgt er ook voor dat de voedingsindustrie met 88.439 rechtstreekse en nog eens 137.080 onrechtstreekse jobs de grootste industriële werkgever in ons land blijft.

Jean Eylenbosch, Voorzitter van FEVIA: “Het 80-jarig jubileum van FEVIA is het uitgelezen moment om stil te staan bij de uitdagingen die vandaag op ons afkomen. Als klein land met een open economie kunnen we daarbij onmogelijk naast het toenemende protectionisme wereldwijd en de opeenstapeling van taksen en heffingen in eigen land kijken. Het bezoek van de Koning is in die context een extra motivatie om met Food.be de kwaliteit, diversiteit en innovatie waar onze bedrijven voor staan te blijven promoten.”

Een van die bedrijven die perfect de sterktes van Belgische voeding illustreren is Vondelmolen, dat al 150 jaar een gamma peperkoekproducten van topkwaliteit produceert. Jan Borms, eigenaar van Vondelmolen: “Ons bedrijf is de grootste producent van peperkoek in België en de top 3 speler in Europa. We zijn dus fier dat onze peperkoek dit jaar 150 jaar wordt! Het is een eer om voor de gelegenheid de Koning te mogen verwelkomen in ons familiebedrijf om de kwaliteit van onze producten en het enthousiasme van onze medewerkers waarop we fier zijn te tonen. Met ons boek ‘Peperkoek, 150x anders’, willen we 150 jaar passie voor peperkoek delen, met recept- en knutseltips, weetjes over peperkoek, … We zijn uiteraard zeer vereerd dit boek aan onze Koning te mogen schenken.”

Het 80-jarig jubileum en het bezoek van de Koning is ook op een andere manier een moment van reflectie voor de voedingsindustrie. “Duurzaam groeien betekent niet alleen competitief blijven maar ook met open blik de uitdagingen aanpakken, waar we als sector een verantwoordelijkheid te nemen hebben. We doen dat vanuit de dialoog zoals vandaag tijdens een rondetafelgesprek rond consumentenvertrouwen, eerlijke handelsrelaties en tewerkstelling in de context van digitalisering in aanwezigheid van de Koning”, benadrukt Jean Eylenbosch.

Consumentenvertrouwen

Hoe moeten voedingsproducenten het vertrouwen behouden van consumenten terwijl voedingsgoeroes kwistig strooien met “alternative facts” over voeding? Voedingsbedrijven zetten vooral in op productinnovatie om kwaliteitsvolle en veilige producten op de markt te brengen, die consumenten helpen een evenwichtig voedingspatroon te volgen. De consument moet ook zelf de keuze kunnen maken tussen een grote diversiteit van producten, die moeten beantwoorden aan zijn eigen smaak en behoeftes. Dankzij transparante etikettering zorgen voedingsbedrijven dat de consument gemakkelijker zijn weg vindt en een geïnformeerde keuze kan maken. Verantwoorde marketing speelt hier een belangrijke rol. Mooie voorbeelden hiervan zijn de “reclamecode” van FEVIA, die onafhankelijk gecontroleerd wordt door de Jury voor Ethische praktijken, en de Belgian Pledge, een gezamenlijk initiatief van de sector waarbij toetredende bedrijven zich verbinden om reclame gericht op kinderen jonger dan 12 jaar te beperken tot producten die voldoen aan specifieke nutritionele criteria. 

Eerlijke handelsrelaties

Hoe gaan de schakels in de voedingsketen om met de druk en spanningen die ontstaan door extreme prijsfluctuaties? Het antwoord: door onderling problemen uit te klaren, via het vrijwillig “Belgische Ketenoverleg”. Een belangrijk wapenfeit van het ketenoverleg is de “Gedragscode” voor eerlijke relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen. Het is een doeltreffende, kost-efficiënte en transparante oplossing voor vermoedelijk oneerlijke handelsrelaties. Niet minder dan 261 ondernemingen tekenden reeds deze code die online beschikbaar is op www.supplychaininitiative.be

Digitalisering en impact op tewerkstelling

Ons land is Europees koploper op vlak van digitalisering, maar hoe zorgen we ervoor dat dit niet ten koste gaat van werkgelegenheid?  Digitale toepassingen zoals procesautomatisatie, stockbeheer of digitale facturen verhogen de efficiëntie van Belgische voedingsbedrijven. Daardoor gaan ook de productievolumes omhoog en kunnen Belgische voedingsproducten internationaal competitief blijven. Dat is nodig om tewerkstelling hier te houden, waar de voedingssector, mede dankzij het succes op de exportmarkten, als enige industriële sector de voorbije 10 jaar in slaagde.

Ook na 80 jaar wil FEVIA blijven gaan voor duurzame groei vanuit fierheid op de kwaliteit, diversiteit en innovatie van Belgische voeding. De federatie roept dan ook op om de competitiviteit van de sector te versterken en bedankt de leden van het Koningshuis voor de jarenlange steun aan “Food.be – Small country. Great Food.”