Bron van zware metalen in het afvalwater van de voedingsindustrie

20.11.2014

Dit rapport geeft een overzicht van mogelijke bronnen van zware metalen in het afvalwater van de voedingsindustrie. Daarnaast wordt ook het wettelijk kader geschetst en wordt een oplijsting gemaakt van mogelijke maatregelen (proces geïntegreerd/end-of-pipe). Versie 2008