De vermelding 'ambachtelijk'

17.05.2019

Een aantal Belgische voedingsbedrijven hebben het statuut van ambachtsman/-vrouw. Andere voedingsbedrijven, waarvan er sommige op grote(re) schaal produceren, beschikken soms ook over een kleinere productie met manuele of traditionele werkplaatsen. Of ze hebben andere kenmerken die hen toelaten om met recht ambachtelijke producten te verkopen. Zij dienen dan dus weliswaar te voldoen aan de wettelijke vereisten en de officiële ‘guidelines’ terzake na te leven. Fevia ondersteunt deze aanpak volledig omdat er rekening wordt gehouden met de dagdagelijkse realiteit van heel wat voedingsbedrijven.

De Belgische voedingsindustrie vertegenwoordigt een meerderheid van kleine en middelgrote bedrijven die samen een groot assortiment producten vervaardigen. Ze gebruiken uiterst innovatieve en geautomatiseerde productieprocessen. Een aantal bedrijven gebruiken nog traditionele en manuele methoden. Er zijn ook bedrijven die niet het ambachtelijk statuut van ambachtsman/-vrouw hebben en die toch ambachtelijke producten verkopen.

De Belgische autoriteiten houden rekening met verschillende criteria om te bepalen of producten al dan niet ambachtelijk zijn:

  • het soort ingrediënten dat gebruikt wordt,
  • of het vervaardigingsproces handenarbeid omvat of een authentiek karakter heeft en gebruik maakt van know-how die gericht is op traditie, creativiteit en vernieuwing,
  • of dat er sprake is van productie op (zeer) kleine schaal.

Voor Fevia is het belangrijk dat onze autoriteiten controles geval per geval blijven uitvoeren om na te gaan of een ambachtelijk product wel degelijk aan de vooropgestelde criteria voldoet en als zodanig aan de verbruiker mag worden voorgesteld.