Fevia Standpunt rond acrylamide

29.03.2018

Voedselveiligheid is een absolute prioriteit voor de Belgische voedingsindustrie. De voedingsbedrijven stellen alles het in werk om de consument kwaliteitsvolle producten aan te bieden.

Bij bepaalde voedingsmiddelen kan tijdens het bakken, frituren of braden op hoge temperaturen de stof acrylamide ontstaan. Dit is onder meer het geval in ontbijtgranen, koffie, brood, frietjes en chips. Acrylamide komt zowel voor in voedingsmiddelen die consumenten zelf thuis klaarmaken als in industrieel verwerkte voeding.

Aangezien acrylamide volgens wetenschappelijk onderzoek potentieel kankerverwekkend zou kunnen zijn, nemen voedingsbedrijven de nodige maatregelen om de stof tijdens het bereiden van voedingsmiddelen zoveel mogelijk te reduceren.

Sinds de ontdekking van acrylamide in voeding, in 2002, legt de voedingsindustrie de focus voornamelijk op 3 factoren:

  1. de selectie van de grondstoffen en de agronomische factoren
  2. de keuze van ingrediënten
  3. het productieproces.

Sinds 2018 voorzien nieuwe Europese regels dat voedingsbedrijven alles in het werk moeten stellen om te zorgen dat de acrylamidegehalten in de voedingsmiddelen die zij produceren lager zijn dan de zogenaamde "benchmark levels" (referentieniveaus). Indien het acrylamidegehalte in een bepaald product deze benchmark levels overschrijden, dan moet het betrokken bedrijf de nodige maatregelen nemen in overleg met het Federaal voedselagentschap (FAVV).

Fevia is voorstander van deze nieuwe aanpak, gebaseerd op “benchmark levels”. In tegenstelling tot bindende maxima limieten moedigt deze aanpak bedrijven aan om continu het acrylamidegehalte in voedingsproducten terug te dingen, met als doel de beste bescherming te bieden voor de gezondheid van de consument.