Bedrijven

De voedingsindustrie is een kmo-sector

De Belgische voedingsindustrie is een echte KMO-sector. In elke subsector maken KMO-bedrijven het overgrote deel van het aantal werkgevers uit. Van de 4.359 werkgevers zijn er slechts 6 die meer dan 1000 werknemers tewerkstellen. De vele kleine bakkerijen verklaren het hoge aandeel aan heel kleine werkgevers (<5 werknemers).

Figuur: Verdeling werkgevers voedingsindustrie per grootteklasse (2016)

Voedingsbedrijven groeien, ook in schaal

Een stabiele werkgelegenheid, investeringen en schaalvergroting zorgen ervoor dat Belgische voedingsbedrijven overeind kunnen blijven in een uiterst competitieve internationale omgeving. Door de consolidatie van de sector en de stabiele werkgelegenheid stijgt het aantal werknemers per werkgever stelselmatig. In 2012 telde het gemiddelde voedingsbedrijf 18,7 werknemers per werkgever. In 2016 is dit al opgelopen tot 20,4 werknemers per werkgever.

Figuur: evolutie van het aantal werkgevers en de gemiddelde omvang

Werkgevers per subsector

Met 4.359 werkgevers in 28 subsectoren toont de voedingsindustrie voluit haar grote diversiteit. De 3 subsectoren die het meeste aantal werkgevers tellen, zijn de vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren, de vleesindustrie en vervaardiging van chocolade en suikerwerk. Deze 3 sectoren samen zijn goed voor liefst 80% van het totaal aantal werkgevers. Dit is vooral het gevolg van het grote aantal kleine bakkerijen (2.645 in 2016). Zonder de kleine bakkerijen zou de vervaardiging van zuivelproducten de derde subsector worden op vlak van aantal werkgevers.