Concurrentiekracht

Evolutie loonkostenhandicap

De loonkostenhandicap van de Belgische voedingsindustrie (rekening houdend met de loonsubsidies)  tegenover het gewogen gemiddelde van de drie buurlanden liep eind 2014 op tot meer dan 25%.  Een onhoudbaar hoog niveau voor de concurrentiepositie van de sector.

Vanaf 2015 is er onder invloed van verschillende regeringsmaatregelen (indexsprong, loonmatiging, taxshift) wel een daling van de loonkostenhandicap, en dit resulteert in een stijging van de werkgelegenheid in de sector. 

Op basis van berekeningen door Fevia zal de loonkstenhandicap eind 2018 nog steeds 19,3% bedragen. Om de positieve trend in het aantal arbeidsplaatsen vol te houden, blijft de verdere daling van de loonkostenhandicap een belangrijke prioriteit.

 

Evolutie kostprijs elektriciteit

Kleine Belgische elektro-intensieve voedingsbedrijven betalen hun elektriciteit tussen de 25 en 55% meer dan in de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Enkel in het Verenigd Koninkrijk zou een gelijkaardig bedrijf haar verbruik iets duurder betalen (CREG).

De stijging van de meerkosten (de kosten die voortvloeien uit het beleid en waarvan de financiering gebeurt door de elektriciteitsverbruikers) ligt hier aan de basis. Volgens berekeningen van Fevia zag een gemiddeld Waals voedingsbedrijf de meerkosten op zijn elektriciteitsfactuur in een periode van 8 jaar met bijna 337% toenemen. Een gemiddeld Vlaams bedrijf zelfs met bijna 420%.

Deze grote toename van de meerkosten op de elektriciteitsfactuur geldt voor bedrijven die deelnemen aan een Energiebeleidsovereenkomst (Vlaanderen) of een Accord de branche (Wallonië). In ruil voor verregaande energie-inspanningen ontvangen deze bedrijven bepaalde financiële compensaties. Zonder deze compensaties zou de stijging van de meerkosten nog groter zijn.

Bron: CREG

 

Evolutie netto-operationele marge

De gemiddelde marge daalde in 2017 tot 3,95%.  Daarmee komt de netto-operationele marge van de voedingsindustrie in 2017 opnieuw onder het gemiddelde niveau van de laatste 20 jaar, nadat het er in 2015 en 2016 nog bovenlag.

De rest van de verwerkende industrie zet op haar beurt de consolidering van de operationele marge verder. In 2017 bevond de operationele marge zich 1,5 procentpunt onder haar historische gemiddelde.

Voldoende marge blijven halen is een belangrijke uitdagingen voor de voedingsindustrie. De marge stelt de voedingsbedrijven in staat om –zoals we eerder zagen - (record)investeringen te doen en om ook de werkgelegenheid te laten toenemen. Op deze manier neemt de voedingsindustrie een optie om ook in de toekomst de sterkhouder te blijven van de Belgische industrie.

Bron: NBB