Distributiekanalen

Aantal winkels per distributiekanaal

Eind 2016 waren er in totaal 7.163 winkels. Het aantal middelgrote F2-distributeurs (type Okay, Spar, AD Delhaize, …) nam met 8 winkels toe. Hiermee bevestigen de middelgrote distributeurs nogmaals hun continue groei die ingezet was in 2008. Zowel in steden als op het platteland verdringen ze steeds meer de F1-grootdistributeurs waarvan het aantal met 8 afnam in 2016. 

De nabijheid van de F2-winkels in combinatie met aantrekkelijke openingsuren (op zon- en feestdagen) zijn een belangrijke reden van hun succes. Discounters openden wel 2 nieuwe winkels, maar dit neemt niet weg dat de laatste jaren hun groei quasi volledig is stilgevallen.

Procentuele verdeling afzetkanalen voedingsproducten (2006-2016)

 

Marktaandeel per distributiekanaal

Het grotere aantal F2-winkels in 2016 resulteert ook in een stijging van hun marktaandeel ten nadele van alle andere type winkels. Ten opzichte van 2006 is hun marktaandeel met 3,7 procentpunt toegenomen, vooral ten nadele van de grote F1-distributeurs (-3,9 procentpunt). Toch blijven ze samen met de F2-winkels goed voor 80% van de omzet van voedingsproducten. Het aandeel van de kleine F3-supermarkten nam jaar na jaar af en bedroeg in 2016 nog slechts 4,7%. Het verlies aan marktaandeel kwam wel tot stilstand in 2016.

Marktaandeel huismerken

Ook in 2016 zetten voor voedingsproducten de huismerken hun opmars voort in de winkelrekken met een marktaandeel van meer dan 36%. In het bijzonder voor verse producten, diepvriesproducten en bakkerijproducten zijn huismerken erg populair. Voor alcoholische dranken en snoepgoed scoren ze dan weer niet hoog.

Aandeel huismerken in winkelrekken (2010-2016)