Prijzen

Prijzen in de voedingsketen

Sinds 2006 kampt de agro-voedingsketen met een fors toegenomen volatiliteit van de prijzen. Deze toegenomen volatiliteit zorgt voor spanningen tussen de verschillende schakels van de voedingsketen. In 2017 stegen de grondstofprijzen met 9% in vergelijking met 2016. Dit had tot gevolg dat ook de (producenten) prijzen van de voedingsindustrie in 2017 relatief sterk stegen met 5%. De stijging van de consumptieprijzen van voeding en dranken in 2017 bleef beperkt tot 2,1%, al blijft er wel een grote kloof tussen de evolutie van de consumenten- en de producentenprijzen van de voedingsindustrie.

Evolutie prijzen in voedselketen (01/2005-12/2017; 2005=100)

 

Kostprijs van elektriciteit

Kleine Belgische elektro-intensieve voedingsbedrijven betalen hun elektriciteit tussen de 18 en 45% duurder dan in de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. Enkel in het Verenigd Koninkrijk zou een gelijkaardig bedrijf haar verbruik iets duurder betalen. Dit blijkt uit een recente studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De stijging van de meerkosten (de kosten die voortvloeien uit het beleid en waarvan de financiering gebeurt door de  elektriciteitsverbruikers) ligt hier aan de basis. Volgens berekeningen van Fevia zag een gemiddeld Waals voedingsbedrijf de meerkosten op zijn elektriciteitsfactuur in een periode van 8 jaar met bijna 337% toenemen. Een gemiddeld Vlaams bedrijf zelfs met bijna 420%.

Deze grote toename van de meerkosten op de elektriciteitsfactuur geldt voor bedrijven die deelnemen aan een energiebeleidsovereenkomst (Vlaanderen) of een accord de branche (Wallonië). In ruil voor verregaande energie-inspanningen ontvangen deze bedrijven bepaalde financiële compensaties. Zonder deze compensaties zou de stijging
van de meerkosten nog groter zijn.

Elektriciteitskost voor een klein elektro-intensief bedrijf (10 Gwh)