Terugvloei naar de overheid

Bijdrage sociale zekerheid

De directe werkgelegenheid in de voedingsindustrie in 2017 leverde 1,37 miljard euro werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid op, een stijging met 3,5% ten opzichte van 2016. Deze stijging is vooral te verklaren door een toename van het aantal werknemers in de voedingsindustrie en de indexering van de lonen in 2017.  De voedingsindustrie is goed voor 14,4% van de RSZ- werkgeversbijdragen in de industrie. Ten opzichte van 2013 namen de werkgeversbijdragen van de voedingsindustrie toe met 4,4%.

Daarbovenop droegen de werknemers in de voedingsindustrie in 2017 nog eens additioneel 444 miljoen euro bij aan de sociale zekerheid. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van 5,1%, goed voor 14,1% van de totale RSZ-werknemersbijdragen in de verwerkende industrie. Ten opzichte van 2013 namen de RSZ-werknemersbijdragen in de voedingsindustrie toe met 11,4%.

Bron: RSZ

 

Zeer hoge indirecte belastingen

De indirecte belastingen wegen heel zwaar op de voedingsindustrie, en specifiek voor de productie van dranken, met een totaal van meer dan 1,3 miljard euro in 2018. De accijnzen op alcohol brachten 314 miljoen euro op, bier 201 miljoen euro en drinkwater en frisdranken 175 miljoen euro. Rekening houdende dat, als gevolg van een taksverhoging, de accijnzen voor drinkwater en frisdranken in 2016 een forse stijging kende.

Bron: FOD Financiën

 

Grensaankopen

Het is daarom geen verassing dat de sectoren van alcoholische dranken, mineraalwater en frisdranken de grootste progressie ondergingen in het grensaankopen (respectievelijk +61% en +14% tussen 2013 en 2018; bron: GfK). Wetende dat het aandeel van grensaankopen binnen de totale consumptie zo’n 5% is, tegenover het gemiddelde van 2,8% voor de ‘voeding en dranken’-sector in z’n geheel.