Terugvloei naar de overheid

Bijdrage sociale zekerheid

De directe werkgelegenheid in de voedingsindustrie in 2016 leverde 1,26 miljard euro werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid op, een daling van 2,4% ten opzichte van 2015. De maatregelen van de regering Michel om de loonlasten te verlagen vanaf 2016 worden hiermee zichtbaar op het terrein. De voedingsindustrie is goed voor 16,6% van de RSZ-werkgeversbijdragen in de industrie. In 2015 was dit nog 20,1%. Ten opzichte van 2012 namen de werkgeversbijdragen van de voedingsindustrie toe met 4%. Daarbovenop droegen de werknemers in de voedingsindustrie in 2016 nog eens additioneel 400  miljoen euro bij aan de sociale zekerheid. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 2,3%, goed voor 16,1% van de totale RSZ-werknemersbijdragen in de verwerkende industrie. Ten opzichte van 2012 namen de RSZ-werknemersbijdragen in de voedingsindustrie toe met 9,7%.

Bedrijfsvoorheffing, RSZ en belastingen op het resultaat (mio € - 2012-2016)

 

Winstbelasting

De ondernemingen van de voedingsindustrie betaalden in 2016 347 miljoen euro belastingen op het resultaat, wat een stijging met 0,4% betekent in vergelijking met 2015. In vergelijking met 2012 liggen de belastingen op het resultaat 28,3% hoger.

Bedrijfsvoorheffing

Daarnaast leverde deze tewerkstelling minstens 593 miljoen euro bedrijfsvoorheffing op als fiscale bijdrage, een daling van 1,5% in vergelijking met 2015. Ten opzichte van 2012 bedraagt de toename wel nog 10,4%.