Verre export

Geografische spreiding

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie blijft in hoofdzaak gericht op de Europese Unie. Het zwaartepunt ligt bij onze directe buurlanden waar 55,8% van onze totale uitvoer naartoe gaat. Ten opzichte van 2015 nam binnen de EU-15-landen de uitvoer naar de meeste landen toe, maar 2 belangrijke uitvoerlanden deden het minder goed dan in 2015: Duitsland (- 0,7%) en het Verenigd Koninkrijk (- 1,7%).

De uitvoer deed het vooral goed naar de nieuwe lidstaten van de EU met een forse groei van 12% in 2016 ten opzichte van 2015. Onder de sterkste stijgers rekenen we Kroatië (+ 33,7%) en Bulgarije (+ 25,6%). De uitvoer naar Letland (- 27,2%) en Malta (- 9,7%) kreeg daarentegen een knauw. De verre uitvoer kende in 2016 een groei van 5,3% tegenover 2015. In totaal gaat 15,1% van de uitvoer naar buiten de EU28.

Figuur: geografische spreiding van de uitvoer (2005-2016)

 

Verre uitvoer stijgt

De Verenigde Staten zet zijn steile en continue klim voort (+ 80,1% ten opzichte van 2012 en + 14,5% in 2016 ten opzichte van 2015). Het is echter vooral de export naar China die in het oog springt met een groei van + 26% in 2016 en een groei van + 177,3% ten opzichte van 2012. Hiermee wordt China de tweede belangrijkste verre exportmarkt en steekt het Japan voorbij. Ook Saoedi-Arabië is een sterke groeier met een toename van + 100,6% ten opzichte van 2012. Vooral de groei van diepvriesgroenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Bijna 40% van de uitvoer buiten de Europese Unie gaat naar Azië dat vooral in de laatste jaren een sterke toename in haar aandeel kende. Ook Noord-Amerika kon haar aandeel doen toenemen. Het relatieve aandeel van Afrika en de Europese landen buiten de EU (bv. Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland) gaat er op achteruit.

Figuur: evolutie verre export in miljoenen euro’s (2012-2016)

 

Verre uitvoer per product

Naar product toe zijn het de gekende Belgische exportproducten bier en chocolade die het goed doen op de verre exportmarkten. Maar ook meel en mout en diepvriesgroenten (vooral diepvries aardappelbereidingen) scoren sterk. Naar onze belangrijkste verre uitvoermarkten de Verenigde Staten,Japan en Canada, zijn het vooral chocoladeproducten en dranken (bieren) die een belangrijk aandeel innemen in de uitvoer van Belgische voedingsproducten. Voor de Verenigde Staten en Canada zijn bereidingen van graan (vooral koekjes) en voor Japan groenten-bereidingen (vooral diepvriesaardappel bereidingen) eveneens belangrijke uitvoerproducten van ons land.