Doelstelling 22

Zorgen voor een kwalitatieve werkomgeving

Langere loopbanen vormen één van de uitdagingen voor het Belgische arbeidsmarktbeleid. Als voedingsindustrie zetten we dit thema dan ook hoog op de agenda en gaan we volop voor werkbaar werk.
PDF-pictogram Download PDF fiche (511.54 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen werk in onze sector ook werkbaar houden en optimaliseren, zodat iedereen de eindmeet kan halen. We willen de werkrelaties aanpassen om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom willen we dat onze acties rond werkbaar werk ook echt impact hebben binnen de bedrijven.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We verhogen het aantal initiatieven rond werkbaar werk in voedingsbedrijven en breiden de ondersteuning voor bedrijven en werknemers uit. Bovendien volgen we de effecten van de initiatieven van nabij op en bouwen we onze expertise op dat vlak verder uit. We onderzoeken ook hoe we onze ondersteuning op dit gebied kunnen optimaliseren.

 • Fevia ondersteunt voedingsbedrijven nog meer in het opvolgen en zo nodig bijsturen van de in de CAO’s afgesproken maatregelen.
 • We evalueren de genomen maatregelen via de werkbaarheidsplannen van bedrijven, die ook bezorgd worden aan het sectoraal loopbaanfonds Alimento.
 • We onderzoeken welke maatregelen uit de verschillende CAO’s we kunnen omzetten in een geoptimaliseerd ondersteunings- en sensibiliseringsaanbod van Alimento.
 • We zijn trekker van de Leerstoel Arbeid 4.0 met KU Leuven en het HIVA-onderzoeksinstituut en onderzoeken hoe het werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs in de voedingsindustrie in België verandert onder invloed van digitalisering, globalisering, demografische veranderingen en een wijzigende arbeidsmarkt. Hieraan koppelen we een werkdrukmeting en –bevraging binnen de industrie.
 • In de HR-Clubs van Fevia wisselen we kennis, ervaring en expertise uit tussen bedrijven om zo het beleid binnen de bedrijven verder te laten optimaliseren.
 • In samenwerking met Alimento en Flanders' FOOD helpt Fevia voedingsbedrijven te begrijpen hoe innovatieve arbeidsorganisatie een antwoord kan bieden op de uitdagingen waarmee hun bedrijven worden geconfronteerd op het gebied van werkbaar werk en werkdruk.
 • We zetten goede praktijken uit de sector in de kijker. Bovendien krijgen voedingsbedrijven vanuit het Loopbaanfonds Voedingsindustrie een extra financiële duw in de rug.

Waar staan we vandaag?

Verschillende voedingsbedrijven sloten de afgelopen jaren een CAO werkbaar werk af. Bovendien is de ondersteuning en expertise over werkbaar werk in de voedingsindustrie de afgelopen jaren verder uitgebouwd. We beroepen ons op twee bronnen: 

1.    Het aantal CAO’s over werkbaar werk en werkbaarheidsplannen van bedrijven: 

2.    Het ondersteunings- en sensibiliseringsaanbod van Alimento rond werkbaar werk.

Wat doen we concreet als sector?

 • Experts van Fevia en Alimento ondersteunen bedrijven individueel via mail, per telefoon, op de website of tijdens HR-Clubs en events rond werkbaar werk.
 • We maken interne afspraken en sluiten CAO's over haalbaar werk af. We evalueren regelmatig de acties in hun bedrijven door middel van evalutieplannen.
 • Bedrijven nemen deel aan de door Alimento en Fevia georganiseerde platformen rond werkbaar werk. Tijdens deze informatie- en uitwisselingssessies wordt het aanbod van Alimento voorgesteld en worden de goede praktijkvoorbeelden uit de sector gedeeld.
 • Alimento wordt steeds meer een loopbaanfonds dat bedrijven in de sector en werknemers gedurende hun hele loopbaan ondersteunt.
 • Samen met Flanders’ FOOD en Alimento werken bedrijven mee aan het WIFI-project dat onderzoekt hoe innovatieve arbeidsorganisatie werkbaar werk binnen de bedrijven kan verbeteren.
 • Via Gusto Sportivo, het gezamenlijk initiatief van Alimento, Rikolto en Fevia, stimuleren voedingsbedrijven hun werknemers om meer te bewegen.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • We zijn gestart met projecten rond werkbaar werk in de sector, dankzij de financiële steun van Alimento om bedrijven te ondersteunen die zich bezighouden met dergelijke initiatieven.
 • We hebben de eerste fase van de Leerstoel Arbeid 4.0 KU Leuven - HIVA afgerond met een bevraging onder werknemers binnen de sector. De resultaten zijn via verschillende kanalen bekendgemaakt, zoals de Food Future Academy in september 2022. De voorbereiding van de volgende fases gaan over:
 • Transities binnen de arbeidsmarkt
 • Opleiding en levenslang leren
 • Werkbaar werk/werkdruk
 • De sector biedt via Alimento telewerkondersteuning, bijvoorbeeld online ondersteuning voor telewerkers via Prevent@work.
 • Via Alimento hebben we in Wallonië de projecten voor een innovatieve arbeidsorganisatie uitgebreid, in samenwerking met Workitects en Lentic.
 • Fevia organiseerde op 13 september de Food Future Academy: “Hoe zorg jij voor jouw Food Heroes, vandaag en morgen?”.
 • Tijdens Food Connections op 21 september 2023, het jaarlijkse evenement van Fevia Wallonie en Wagralim, werd een seminarie gehouden over "Hoe kunnen we oplossingen vinden voor aanwervingsproblemen en het tekort aan arbeidskrachten?”
 • Fevia onderneemt stappen om de lijst van bedrijven die een vakbondsafvaardiging hebben en die geen werkbare CAO hebben, te verkleinen: 3 bedrijven zijn van de lijst verwijderd. Fevia heeft ook al 6 evaluatieplannen kunnen verzamelen, die zijn overgedragen aan Alimento.

Andere doelstellingen binnen dit thema