Doelstelling 22

Zorgen voor een kwalitatieve werkomgeving

Langere loopbanen vormen één van de uitdagingen voor het Belgische arbeidsmarktbeleid. We zetten, als voedingsindustrie, dit thema dan ook hoog op de agenda en gaan volop voor werkbaar werk.
PDF-pictogram Download PDF fiche (403.15 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen werk in onze sector ook werkbaar houden, zodat iedereen de eindmeet kan halen. We willen daarom dat onze acties rond werkbaar werk ook echt impact hebben in bedrijven. 

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We verhogen het aantal initiatieven in voedingsbedrijven rond werkbaar werk en breiden de ondersteuning uit voor bedrijven en werknemers. Bovendien volgen we de effecten van de initiatieven van nabij op en bouwen we onze expertise op dat vlak verder uit. We bekijken ook of we hierin kunnen bijsturen en ondersteunen. 

 • Fevia ondersteunt voedingsbedrijven nog meer in het opvolgen en zo nodig bijsturen van de in de CAO’s afgesproken maatregelen. 
 • We evalueren de genomen maatregelen via de werkbaarheidsplannen van bedrijven die ook bezorgd worden aan het sectoraal opleidingsfonds Alimento. 
 • We onderzoeken welke maatregelen uit de verschillende CAO’s we kunnen omzetten tot een geoptimaliseerd ondersteunings- en sensibiliseringsaanbod van Alimento. 
 • We zijn trekker van de Leerstoel Arbeid 4.0 met KU Leuven en het HIVA-onderzoeksinstituut en onderzoeken hoe het werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs in de voedingsindustrie in België verandert onder invloed van digitalisering, globalisering, demografische veranderingen en een wijzigende arbeidsmarkt. Hieraan koppelen we een werkdrukmeting en –bevraging voor de industrie. 
 • We wisselen kennis, ervaring en expertise uit tussen bedrijven tijdens de HR-Clubs van Fevia om zo het beleid binnen bedrijven verder te laten optimaliseren. 
 • Samen met Alimento en Flanders’ FOOD ondersteunt Fevia voedingsbedrijven in hoe innovatieve arbeidsorganisatie een antwoord kan bieden op de uitdagingen in hun bedrijven rond werkbaar werk en werkdruk.
 • We zetten goede praktijken uit de sector in de kijker. Ze krijgen bovendien vanuit het Loopbaanfonds Voedingsindustrie een extra financiële duw in de rug.  
   

Waar staan we vandaag?

Verschillende voedingsbedrijven sloten de afgelopen jaren een CAO werkbaar werk. Bovendien is de ondersteuning en expertise over werkbaar werk in de voedingsindustrie de afgelopen jaren verder uitgebouwd. We beroepen ons op twee bronnen: 

1.    Het aantal CAO’s over werkbaar werk en werkbaarheidsplannen van bedrijven: 

 • Aantal CAO’s in 2017: 8
 • Aantal CAO’s in 2018: 146
 • Aantal CAO’s in 2019: 24
 • Aantal CAO’s in 2020: 69
 • Aantal CAO’s in 2021: 49

2.    Het ondersteunings- en sensibiliseringsaanbod van Alimento rond werkbaar werk.
 

Wat doen we concreet als sector?

 • Experts van Fevia ondersteunen bedrijven individueel via mail, per telefoon, op de website, of tijdens HR-Clubs en events rond werkbaar werk. 
 • Experts van Fevia ondersteunen bedrijven in het afsluiten van een CAO werkbaar werk en delen ook de verschillende acties die bedrijven opnemen in hun CAO’s.
 • Samen met Alimento organiseren we platformen over werkbaar werk. Tijdens deze informatie- en uitwisselingssessies stellen we het aanbod van Alimento voor en lichten we de goede praktijkvoorbeelden uit de sector toe. 
 • Met het loopbaanfonds ondersteunen we bedrijven en werknemers uit de sector doorheen heel de loopbaan. 
 • Met de website Langer Werken Met Goesting van ons sectoraal opleidingsfonds, zetten we voedingsbedrijven op pad om te evolueren naar een organisatie die oog heeft voor de noden van jonge en minder jonge werknemers.
 • Samen met Flanders’ FOOD en Alimento werken we mee aan het WIFI-project dat onderzoekt hoe innovatieve arbeidsorganisatie de werkbaarheid binnen bedrijven kan verbeteren. 
 • Gusto Sportivo, het gezamenlijk initiatief van Alimento, Rikolto en Fevia, stimuleert voedingsbedrijven om hun werknemers aan te zetten tot beweging.

Andere doelstellingen binnen dit thema