Consumptie-ijs

FeBelGlaces

Febelglaces, de Groepering van de Roomijsindustrie, is de Belgische sectororganisatie van de consumptie-ijsindustrie. Zij vertegenwoordigt bedrijven die voorverpakte ijsjes op de Belgische markt brengen.

FeBelGlaces heeft als doel 

  • haar leden te informeren en te adviseren over regelgevende initiatieven die van specifiek belang zijn voor de ijsjesindustrie, voornamelijk op het gebied van levensmiddelenwetgeving, voeding & gezondheid en voedselveiligheid. 
  • de gezamenlijke belangen van haar leden op een efficiënte en transparante manier te verdedigen ten aanzien van de overheid en andere stakeholders
  • het aanspreekpunt én de stem te zijn van de ijsjesindustrie voor alle beleidsmaatregelen waarin overleg met de overheid of andere stakeholders wenselijk is.

Een voorbeeld van een onderwerp dat van specifiek belang is voor de ijsjesindustrie en daarom onder de exclusieve bevoegdheid van FeBelGlaces valt, is het opstellen en up-to-date houden van de Autocontrolegids Consumptie-ijs G-005. Deze autocontrolegids is bedoeld voor alle operatoren uit de ijsjessector en geeft aan hoe zij kunnen voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. 

Daar waar FeBelGlaces focust op verticale sector specifieke dossiers, legt Fevia zich toe op de horizontale, sector overschrijdende dossiers zoals sociale zaken, milieu, etikettering, loonkosten, competitiviteit. Dit model laat toe om kostenefficiënt te werken, de ijsjesbedrijven een totaalservice te bieden en duplicatie te vermijden.

FeBelGlaces is niet alleen een actief lid van www.fevia.be, de federatie van de Belgische voedingsindustrie maar ook van www.euroglaces.eu, de Europese sectororganisatie van de ijsjesindustrie.

FeBelGlaces symboliseert de solidariteit tussen de ijsjesbedrijven actief op de Belgische markt, die hun verantwoordelijkheid nemen door samen een kleine maar slagvaardige organisatie te vormen.

Contact

Myriam Goffings
Director
+32 478 60 28 06

Laura Nunes
Assistant
+32 475 93 31 04

FeBelGlaces
Wetenschapsstraat 14
1040 Bruxelles
lnc@fevia.be
http://belgianicecream.be/nl/
T +32 2 788 43 65