16.02.2019 tot 23.02.2019

Belgische Economische Missie naar Mexico

Events door derden

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert een economische missie naar Mexico en dit in nauwe samenwerking met de gewestelijke instellingen voor buitenlandse handel (Flanders Investment & Trade, Brussels Invest & Export (hub.brussels) en Wallonia Export-Investment Agency) en de FOD Buitenlandse Zaken. De missie gaat door van 16 tot 23 februari 2019 en doet Mexico City en Monterrey aan. De missie zal worden voorgezeten door H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

Het zal gaan om een multisectorale zending, waarbij de focus onder andere op de agro-voedingssector ligt.

Er wordt voor u een individueel afsprakenprogramma met potentiële partners voorbereid. Daarnaast staan officiële ontmoetingen, bedrijfsbezoeken, sectorale seminaries, een ondertekeningsceremonie en netwerkrecepties op het programma.

Aanmelden kan tot 5 november via de websites van de gewestelijke instellingen voor buitenlandse handel: