Notificatie / FOODSUP

Voedingsbedrijven die producten willen verkopen die verrijkt zijn met vitaminen en mineralen moeten eerst een ingevuld dossier aan de Belgische overheid bezorgen via het elektronisch platform FOODSUP. Indien het dossier volledig en correct is, kent de Belgische overheid een notificatienummer toe. Zo niet vraagt zij bijkomende elementen vooraleer te beslissen. Deze procedure van ’notificatiedossier’ is beschreven in het koninklijk besluit ‘Nutriënten’ van 3 maart 1992.