Emission trading

Meer dan 40 voedingsbedrijven nemen deel aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS), de speerpunt van het Europese klimaatbeleid. Deze bedrijven moeten jaarlijks hun CO2-uitstoot monitoren en rapporteren. Ze moeten ook een hoeveelheid emissierechten inleveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-uitstoot van het voorbije jaar. FEVIA ijvert ervoor om de administratieve lasten en kosten voor kleinere CO2-uitstoters te beperken.