Erkenning, Toelatingen & Registratie

Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen moeten zich registreren zodat ze gekend zijn bij het FAVV (zie koninklijk besluit met regels voor erkenning en registratie). Voor bepaalde activiteiten is nog een bijkomende erkenning of toelating vereist. Het aanvraagformulier voor erkenningen, toelatingen of registratie is beschikbaar op de website www.favv.be.