Financiering FAVV

De werking van het FAVV wordt gedeeltelijk gefinancierd door een jaarlijkse heffing en retributies betaald door operatoren van de voedselketen die onder de controle vallen van het FAVV. Operatoren die beschikken over een volledig en ononderbroken gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) kunnen genieten van een verminderd tarief voor de jaarlijkse heffing (-75%). Voor specifieke diensten (aflevering certificaten, controles op aanvraag …) wordt een retributie gevraagd. FEVIA ijvert voor billijke heffingen en retributies en volgt het financieringsmodel van het FAVV op.