Acrylamide

Acrylamide is een stof die ontstaat bij het verhitten (bakken) aan een temperatuur vanaf 120°C. Deze bereidingswijze geeft een specifieke smaak en kleur aan levensmiddelen zoals ontbijtgranen, koekjes, brood, beschuiten, koffie, frietjes ... Omdat acrylamide geklasseerd is als mogelijk kankerverwekkend, stellen levensmiddelenproducenten alles in het werk om de vorming ervan zo beperkt mogelijk te houden.

FEVIA sensibiliseert haar ledenbedrijven over het belang van het verlagen van het acrylamidegehalte in levensmiddelen en coördineert de bijdrage die de betrokken sectoren leveren aan de bevoegde Belgische overheid. Op Europees niveau heeft FoodDrinkEurope, de Europese federatie van de voedingsindustrie, samen met de betrokken sectoren brochures opgesteld met de meest recente tips die bedrijven kunnen toepassen om de vorming van acrylamide in levensmiddelen te verminderen.

Nieuws

Pers