Cao modellen

Een cao schrijven is een oefening die te weinig voorkomt in de ondernemingen om er een routine van te kunnen maken. Het is niet evident, alleen al omdat de spanning (en de vermoeidheid) van de sociale onderhandelingen kunnen doorwegen.
Een cao moet evenwel, net als elke overeenkomst, voldoen aan een aantal geldigheidsvereisten. Alvorens een cao te registreren wordt nagekeken of de overeenkomst beantwoordt aan deze geldigheidsvereisten.
Hieronder kan u een aantal cao modellen raadplegen die kunnen helpen bij het opstellen van een cao op maat van de onderneming. Zo kan u o.a. volgende cao-modellen raadplegen: overbruggingsploegen, elektronische maaltijdcheques, werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (cao nr. 104), etc.