Functieclassificatie

Met een wetenschappelijke functieclassificatie kunnen bedrijven op een objectieve manier een rangorde maken van alle functies binnen de organisatie. Zowel voor arbeiders als voor bedienden volgt FEVIA sectoraal de ORBA-methode. Voor bedrijven die de ORBA-methode volgen, voorziet FEVIA een dubbele ondersteuning. Ten eerste behandelt FEVIA de cases in geval van externe beroepsprocedure en deelt ze de functies in in klassen. Ten tweede helpt FEVIA leden die om advies vragen door functies in te delen in een functieklasse op grond van een inhoudelijke vergelijking.  FEVIA waardeert echter nooit functies met ORBA (omdat de sleutel in België toebehoort tot Optimor). Voedingsbedrijven die vragen hebben over de invoering of toepassing van een functieclassificatie, zowel voor arbeiders als voor bedienden, zijn bij FEVIA aan het juiste adres!

Nieuws