Sociaal fonds bedienden

Het sociaal fonds voor de bedienden van de voedingssector verzekert een aantal prestaties in het voordeel van de bedienden van de sector. Het fonds waarborgt de betaling van een aanvullende vergoeding aan langdurig zieke bedienden. Het betaalt aan gesyndiceerde bedienden ook (een deel van) hun syndicale premie terug en dekt de kosten van de syndicale vorming. Daarnaast beheert het sociaal fonds in het kader van het aanvullend pensioen ook het luik solidariteit. Dit luik zorgt voor een financiering van het aanvullend pensioen indien een aangeslotene geen loon geniet door bijvoorbeeld faillissement, arbeidsongeschiktheid of economische werkloosheid. En ten slotte staat het sociaal fonds ook in voor compensatie van het loonverlies, voor zover dit kan natuurlijk, in geval van overlijden van een bediende.

Nieuws