Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

 • Gezamenlijke Belgische standen met food.be branding op internationale voedingsbeurzen.
 • Een versterkte dienstverlening van de douane, het FAVV en de regionale exportagentschappen om ons voor te bereiden op de Brexit.
 • Optreden tegen ongegronde anti-dumpingsmaatregelen door derde landen.
 • Verminderde doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor exportmedewerkers, naar analogie van wat bestaat voor O&O-personeel.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

Het verder bevorderen van de export van Belgische voeding en dranken is essentieel voor de duurzame groei en blijvende verankering van de voedingssector in België.

Export is de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie. Meer dan de helft van de omzet komt uit export. Dankzij deze groei blijft de voedingsindustrie de grootste industriële werkgever en investeerder van het land.

Helaas staat het groeipad van onze bedrijven vandaag onder druk door internationale handelsbelemmeringen. Denk daarbij aan het toenemende protectionisme, gastro-nationalisme, de Brexit en handelsembargo’s (Rusland, Afrikaanse varkenspest, enzovoort). Toch hebben onze voedingsbedrijven nog heel wat exportpotentieel. Het komt er nu op aan om dat potentieel te activeren.

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Op vraag van onze ondernemers lanceerde Fevia het promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.”. Daarmee zetten we als sector, samen met onze partners de kwaliteit, diversiteit en innovatie van onze producten wereldwijd in de kijker.

Om de groei van de export te stimuleren, ontwikkelde Fevia een ambitieuze en breed gedragen exportstrategie “Food2025 - An export strategy for the Belgian food industry.”. Deze vormt de basis voor een strategische samenwerking met de bevoegde overheidsinstanties. We zetten daartoe concrete acties op, zoals bijvoorbeeld:

 • Structureel overleg in de Taskforce Export Agrifood (onder leiding van de FOD Buitenlandse Zaken) rond handelsakkoorden, handelsbelemmeringen, markttoegang, aanwending politieke contacten en buitenlandse missies.
 • Buitenlandse studiebezoeken en infosessies rond specifieke afzetmarkten en hun reglementering, rond handelsakkoorden en rond uitdagingen in het kader van de Brexit.
 • Een vernieuwde food.be website met 1.200 Belgische voedingsbedrijven.
 • Netwerkmomenten met buitenlandse aankopers.
 • Bedrijven extra zichtbaarheid geven op internationale voedingsbeurzen.
 • Imagoversterking met promotie-acties, onder andere tijdens staatsbezoeken en economische missies.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal

 • De exportwerking van het FAVV versterken ter bevordering van bilaterale marktopening.
 • Het imago van Belgische voeding en dranken tijdens staatsbezoeken en economische missies versterken met food.be.
 • Verminderde doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor exportmedewerkers, naar analogie van wat bestaat voor O&O-personeel.

Vlaanderen/Wallonië 

 • Organisatie en financiering van buitenlandse missies, beurzen en infosessies op maat van de voedingssector.
 • Gezamenlijke standen van FIT/AWEX/BIE met food.be branding en meer beschikbare plaatsen op alle internationale voedingsbeurzen.  

Europa 

 • Optreden tegen ongegronde antidumpingsmaatregelen van andere landen. 
 • Voeding ‘top of mind’ houden bij de onderhandeling van Europese vrijhandelsakkoorden. 
 • Pleiten tegen initiatieven die de Europese Interne Markt en het vrij verkeer van goederen ondermijnen, zoals de verplichte oorsprongsetikettering. 
 • Streven naar een douane-unie met het VK met maximale reglementaire convergentie en naar een transitieperiode die het status quo behoudt tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe handelsrelatie. Pleiten voor blijvende deelname van het VK aan de European Food Safety Authority (EFSA).
 • Ondersteuning van het bedrijfsleven in voorbereiding op de Brexit met informatie en versterkte dienstverlening vanwege douane, FAVV en de regionale exportagentschappen.