Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

 • Het behoud van een interregionale aanpak. 
 • Een echt partnerschap met de gewesten, intercommunales en gemeenten voor een efficiënt verpakkingsbeheer. 
 • Een gedeelde verantwoordelijkheid in de strijd tegen zwerfvuil waaraan alle actoren deelnemen.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

De verpakkingen die de voedingsindustrie gebruikt, vervullen meerdere en vanzelfsprekende functies: ze zorgen voor hygiëne, beschermen het product, garanderen een langere houdbaarheid, informeren de consument en zorgen ervoor dat een product in de meest gunstige omstandigheden wordt vervoerd. De hoeveelheid voedingsverpakkingen die de laatste jaren op de Belgische markt zijn gebracht bleef stabiel, ondanks een sterke productietoename. Toch staat de sector voor een aantal uitdagingen:

 • De preventie van verpakkingen blijft een dagelijks aandachtspunt: dit vertaalt zich in lichtere en herbruikbare verpakkingen (vooral in de industrie) of in het ontwerpen van een perfect recycleerbare of composteerbare verpakking.
 • De selectieve inzameling en de effectieve recyclage met een hoge toegevoegde waarde moet worden versterkt, met speciale aandacht voor verpakkingen van producten die buitenhuis geconsumeerd worden.
 • De strijd tegen zwerfvuil, en meer specifiek, het reduceren van de verpakkingen in het zwerfvuil moet worden voortgezet door extra in te zetten op de maatschappelijke beweging rond publieke netheid.

Het efficiënt beheren van verpakkingsafval en de strijd tegen zwerfvuil blijven een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij elke partner moet zoeken naar de beste oplossingen om de globale, maatschappelijke kost te doen dalen.

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Sinds 1994 en de oprichting van Fost Plus, voert Fevia duurzame oplossingen voor het verpakkingsbeheer uit. De laatste jaren werden nieuwe initiatieven opgericht:

 • De uitbreiding van de blauwe zak naar alle huishoudelijk verpakkingsafval bij Fost Plus.
 • Het starten van pilootprojecten door Valipac om de recyclage van industriële verpakking te verhogen.
 • De financiering en samenwerking voor het oprichten van cellen tegen zwerfvuil: De Mooimakers, BeWapp en acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De herziening van het berekeningssysteem van het Groene Punt om recycleerbare en gerecycleerde verpakkingen te promoten.

In juni 2018 namen Fevia en meerdere bedrijven uit de sector het engagement om het recyclagepercentage van verpakkingen te verhogen en om enkel verpakkingen op de markt te brengen die 100% recycleerbaar, composteerbaar/bio-afbreekbaar of herbruikbaar zijn. De drankensector engageerde zich om tot 50% gerecycleerd materiaal in de PET-verpakkingen te integreren.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal

 • Een herziening van de federale heffing op drankverpakkingen als de toewijzing van de inkomsten aan het verpakkingsbeheer. 
 • Het afsluiten van een sectoraal akkoord om volledig recycleerbare, herbruikbare en bio-afbreekbare verpakkingen op de markt te brengen. Alsook de invoering van gerecycleerd materiaal in drankverpakkingen.

Interregionaal

 • Het behoud van een gecoördineerde aanpak op interregionaal niveau 
 • Echte partnerschappen met de gemeentes waaruit innovatieve oplossing uit voortvloeien om op lange termijn 100% van de verpakking in te zamelen. 
 • Een gedeelde verantwoordelijkheid voor zwerfvuil, waarin alle actoren hun verantwoordelijkheid opnemen. In het bijzonder de sectoren die het afval in het zwerfvuil, naast verpakkingen, vertegenwoordigen.   
 • Het behoud van de competitiviteit van bedrijven door heffingen te vermijden, zoals statiegeld in het verleden. 
 • Een gunstig investeringsklimaat voor de ontwikkeling van recyclage-units in België, zoals de ontwikkeling van ecologische en innovatieve verpakkingen.