Fevia seminarie Design for Recycling toont weg naar beter recycleerbare verpakkingen

09.10.2018

Heel wat voedingsbedrijven kijken vandaag actief naar beter recycleerbare verpakkingen. Dat blijkt duidelijk uit het succes van het seminarie “Design for Recycling” dat Fevia begin oktober organiseerde, in samenwerking met het Platform Verpakking en Verpakkingsafval. We gingen luisteren bij Liesje De Schamphelaire, Environmental Affairs & Energy Advisor bij Fevia, over de uitdagingen rond verpakkingen en over hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de toekomst.

Dag Liesje, welke uitdagingen rond verpakkingen staan onze voedingsbedrijven te wachten?

Verpakkingen, en vooral uit plastic, liggen steeds meer onder vuur. Kijk maar naar het voorstel voor een Single Use Plastics Richtlijn op Europees niveau, om wegwerpplastic aan te pakken. Uiteraard is de voedingsindustrie niet blind voor de maatschappelijke bezorgdheden en neemt ze haar verantwoordelijkheid al jarenlang op verschillende manieren op. Dat doet ze onder andere door steeds minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, te zorgen voor een performant systeem van ophaling en recyclage van verpakkingen en bij te dragen aan de strijd tegen zwerfvuil.

De voedingsindustrie wil het nog beter doen en nog meer verpakkingen gaan recycleren, met een focus op plastic. Op die manier zal ze voldoen aan de nieuwe recyclagedoelstellingen op Europees niveau. Vandaag is in België via het Fost Plus-systeem enkel inzameling en recyclage van plastic flessen en flacons mogelijk. In de toekomst breidt de industrie dit uit naar alle huishoudelijke plastic verpakkingen. Via de uitbreiding van de blauwe PMD-zak, die vanaf volgend jaar geleidelijk wordt doorgevoerd, engageert de verpakkende bedrijfswereld zich om de recyclage van plastic verpakkingen omhoog te trekken.

Is er met die uitbreiding van de blauwe zak een oplossing voor alle soorten verpakkingen in de maak?

Nee, zo eenvoudig is het helaas niet. Een aantal verpakkingen vallen vandaag nog moeilijk te recycleren en zullen ook nog niet in de uitgebreide blauwe zak mogen. Denk maar aan kleine, dunne aluminiumfolies of verpakkingen uit samengesteld materiaal zoals plastic plus alu-folie. Wie dergelijke verpakkingen op de markt brengt dient daardoor ook rekening te houden met een sterke stijging van het Groene Punt. Hier ligt een enorm belangrijke uitdaging, want zo’n verpakkingen kan je niet eenvoudig aanpassen. Verpakkingen zijn in de eerste plaats ontworpen om het product te beschermen en bewaren. Die functie moeten we ten allen tijde behouden.

Op termijn wil de verpakkende bedrijfswereld een recyclageoplossing bieden voor alle verpakkingen die op de markt komen en tot een ver doorgedreven recyclage komen. Hier is nog veel innovatie voor nodig. Op vlak van verpakkingsontwerp, maar ook op vlak van sortering en recyclage.

“De uitbreiding van de blauwe zak is een deel van de oplossing"

Hoe kunnen bedrijven zich dan voorbereiden op de toekomst van verpakkingen?

Fevia organiseerde een seminarie om de verpakkende bedrijven te wijzen op de recyclageproblemen maar ook om tips, voorbeelden, opportuniteiten en perspectieven mee te geven. We nodigden daarvoor een aantal top sprekers uit die bedrijven kwamen inspireren voor een circulaire toekomst van verpakkingen.

Iedereen was het er alvast over eens dat communicatie doorheen de keten belangrijk is. Door tijdig en meer te communiceren in de keten (verpakkingsgebruikers met leveranciers, sorteerders en recycleerders van verpakkingen) en in het bedrijf zelf (departement R&D met aankoop en marketing en sales…) kun je samen tot betere oplossingen komen.

Bedrijven moeten ook streven naar meer homogeniteit in hun verpakkingen: minder verschillende materialen gebruiken en minder lagen van verschillende samenstellingen, zoals bijvoorbeeld pouches, multi-layer plastic verpakkingen, enzovoort.

Welke oplossingen en tools bestaan er om bedrijven concreet te helpen?

Er zijn heel wat oplossingen en tools ter beschikking en in ontwikkeling, om verpakkingen beter te recycleren of algemeen milieuvriendelijker te maken.

Zo heeft Fost Plus verschillende online tools en best practices om verpakkingen te optimaliseren. Neem maar eens een kijkje op www.preventpack.be, www.pack4recycling.be, www.pack4ecodesign.org of www.greenerpackaging.be. Val-I-Pac ontwerpt op dit ogenblik een evaluatietool voor industriële verpakkingen. Leden van Fost Plus of Val-I-Pac kunnen ook steeds bij hen terecht voor gratis advies of een verpakkingsdiagnose.

Ook bedrijven zelf zetten al fors in op innovatie. Zo presenteerde het voedingsbedrijf en Fevia-lid Croc’In tijdens ons seminarie hoe ze met composteerbare, papieren en eetbare cups voor haar merk Rolph & Rolph alternatieve oplossingen biedt voor plastic verpakkingen.

Daarnaast loopt er heel wat onderzoek, bijvoorbeeld over de houdbaarheid bij mono-layers en het toevoegen van een merker voor een betere sortering. Tenslotte is de bedrijfswereld momenteel hard op zoek naar de meest efficiënte manier om de hele verpakkingsketen samen te brengen, met als doel om samen oplossingen te vinden.

Het seminarie van Fevia ging door op 3 oktober op de professionele verpakkingsbeurs Empack en telde maar liefst 250 deelnemers. Bekijk de video van het event: klik hier

Meer weten over verpakkingen in de voedingsindustrie? Klik hier