Groentensector: bijzonder stelsel economische werkloosheid 2022-2023

16.06.2022

Het bijzonder stelsel van economische werkloosheid voor de groentesector wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

Tijdens de laatste vergadering van het PC 118 hebben de sociale partners het verzoek om verlenging van het bijzonder stelsel van economische werkloosheid voor de groentesector goedgekeurd. Hierdoor is dit stelsel verlengd voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Het koninklijk besluit is op 16 juni 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is als bijlage bij dit artikel gevoegd.

Het koninklijk besluit dat de periode tot 30 juni 2022 bestrijkt, is te vinden in dit artikel.

Er verandert niets ten opzichte van het huidige regime. Ter herinnering: de duur van de schorsing kan de twaalf weken niet overschrijden noch meer dan tweeënzeventig werkloosheidsdagen tellen. Hiervan dient minstens zeven dagen op voorhand kennis te worden gegeven, de dag van kennisgeving niet inbegrepen. Deze kennisgeving moet de data van begin en eind van de schorsing vermelden, evenals de data waarop de arbeiders werkloos zullen gesteld worden.

Bijlages: 
PDF-pictogram kb_2022_06_16.pdf (22.04 KB)