Groentensector: bijzonder stelsel economische werkloosheid 2023-2024

09.08.2023

Het bijzonder stelsel van economische werkloosheid voor de groentesector wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Tijdens de vergadering van het PC 118 van 3 mei 2023 hebben de sociale partners het verzoek om verlenging van het bijzonder stelsel van economische werkloosheid voor de groentesector goedgekeurd. Hierdoor is dit stelsel verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Het koninklijk besluit is op 9/08/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is als bijlage bij dit artikel gevoegd.

Er verandert niets ten opzichte van het huidige regime. Ter herinnering: de duur van de schorsing kan de twaalf weken niet overschrijden noch meer dan tweeënzeventig werkloosheidsdagen tellen. Hiervan dient minstens zeven dagen op voorhand kennis te worden gegeven, de dag van kennisgeving niet inbegrepen. Deze kennisgeving moet de data van begin en eind van de schorsing vermelden, evenals de data waarop de arbeiders werkloos zullen gesteld worden.