Grote interesse voor seminarie Design for Recycling

09.10.2018

Design for Recycling van verpakkingen raakt duidelijk een gevoelige snaar. Het goed gevulde seminarie dat Fevia hierover organiseerde op Empack kon op een ruime belangstelling rekenen.

Verpakkingen en zeker deze in plastic staan de laatste tijd in een slecht daglicht. Daarnaast wordt de bedrijfswereld ook geconfronteerd met heel wat nieuwe wettelijke doelstellingen inzake verpakkingen.

De verpakkende bedrijfswereld heeft al een belangrijk deel van de oplossing klaar: de uitbreiding van de PMD zak, de ‘blauwe zak’, om zo het recyclagepercentage van plastic verpakkingen omhoog te krijgen. Die uitbreiding betekent niet voor alle types verpakkingen een oplossing. Heel wat plastic verpakkingen, maar ook andere, zullen nog steeds moeilijk te recycleren zijn. Dit zal zich overigens ook vertalen in hogere groene punt tarieven (zogenaamde eco-modulatie).

Seminarie Design for Recycling

Fevia wou de verpakkende bedrijven in dit verband wijzen op de recyclageproblemen, maar ook tips, voorbeelden, opportuniteiten en perspectieven meegeven. Daarom organiseerden we, in samenwerking met het Platform Verpakking en Verpakkingsafval, een seminarie rond eco-design van verpakkingen, met een focus op het ontwerp van beter recycleerbare verpakkingen.

Het seminarie ging door op 3 oktober, op de verpakkingsbeurs Empack. Hierdoor konden de presentaties gekoppeld worden aan een bezoekje aan de beurs. Liefst 250 mensen hadden zich voor het seminarie geregistreerd.

12 sprekers

Op het programma stonden 12 sprekers, die in grote lijnen over de volgende topics spraken:

 • korte schets van het beleid (voorzitster van het Platform Verpakkingen en  vertegenwoordigster van minister Marghem)
 • de specifieke problemen met de PMD en de P+MD stroom (Go4Circle resp. Plarebel)
 • algemene eco-design aanpak (KIDV)
 • online tools en best practices (Fost Plus)
 • tool in ontwikkeling voor industriële verpakkingen (Val-I-Pac)
 • uitdagingen bij papier en karton verpakkingen (InDUfed)
 • getuigenissen van bedrijven over hun aanpak (Croc’In en Carrefour)
 • projecten vanuit wetenschappelijke hoek (Pack4Food)
 • project rond automatische sortering (P&G)

Twee overkoepelende boodschappen

Heel wat sprekers passeerden dus de revue, maar die waren dikwijls opvallend eensgezind in bepaalde boodschappen. De twee belangrijkste:

 1. Communiceer meer en vroeger: communiceer meer in de keten (verpakkingsgebruikers met leveranciers, sorteerders en recycleerders van verpakkingen) en communiceer meer in het bedrijf (departement R&D met aankoop en marketing en sales …)
 2. Streef naar meer homogeniteit in je verpakking

Waar de één dan weer een probleem zag (vb. multilayer), had de ander dan weer een oplossing klaar (vb. aangetoonde houdbaarheid bij lagere barrière). Het moge duidelijk zijn dat er heel wat loopt, van relatief eenvoudige out-of-the-box praktijkvoorbeelden tot innovatieve en ambitieuze projecten (merkers voor automatische sortering, recyclage van meerlaagse verpakkingen,…). Er zijn ook heel wat tools ter beschikking (vb. bij Fost Plus) of in ontwikkeling (vb. bij Val-I-Pac).

Communicatie doorheen de keten is dus belangrijk. Vanuit de bedrijfsfederaties willen we dit faciliteren en efficiënter laten verlopen. Alle suggesties voor een geschikte praktische aanpak hiervoor zijn welkom.