Timing is everything

01.04.2021

Volgens Albert Einstein is tijd een door mensen bedacht concept om ons voorstellingsvermogen te vereenvoudigen. Maar in de huidige crisis lijkt tijd allesbehalve relatief. Meer zelfs: timing is nu meer dan ooit essentieel om het perspectief op een normalisering van het economisch en sociaal leven overeind te houden. Tijd dus om het testen en vaccineren op kruissnelheid te brengen en om werk te maken van een spoedige heropening van onze horeca, niet als versoepeling, maar als deel van de oplossing.

Timing is everything

Met een derde golf in zicht besliste het Overlegcomité om ons land opnieuw gedeeltelijk op slot te doen. Een hard verdict en dat intussen voor de derde keer. Voor velen geen vrolijk Pasen dus, maar laten we hopen dat de Paaspauze er tenminste voor zorgt dat de cijfers opnieuw de goede kant uitgaan en snel weer vooruitzicht bieden. Uiteraard hebben we begrip voor de maatregelen. Maar tegelijk zien we ook dat het draagvlak bij de bevolking afbrokkelt. Parken, pleinen en straten stromen vol. Mensen missen perspectief en zijn de situatie beu. Hoelang nog?

Ook onze ondernemers hebben nood aan houvast en aan concrete vooruitzichten. We denken onder meer aan al wie getroffen is door de sluiting van de horeca. Als grootste toeleverancier van de horeca verloor onze sector daardoor intussen meer dan anderhalf miljard euro aan omzet. Iedereen wordt geraakt: onze brouwers, stokers, producenten van wijnen, waters, frisdranken, koffie, groenten- en aardappelproducten, vlees, brood en bakkerijproducten, soepen, sauzen, bereide maaltijden, zuivel, ijs, snacks, chips, koekjes, chocolade...

Hoeft het gezegd dat onze ondernemers staan te popelen om opnieuw de vele cafés, restaurants, hotels, broodjeszaken en andere horecazaken in ons land te beleveren? Maar hoe groot ook de goesting: die machinerie terug in gang zetten vraagt… tijd. Tijd om zich te organiseren en voor te bereiden, om bijvoorbeeld installaties te reinigen, alles in orde te brengen, bestellingen te plaatsen en te leveren om terug voldoende voorraad aan te leggen, voldoende personeel te voorzien, enzovoort. Die tijd is voor de horeca-uitbaters en de toeleveranciers absoluut niet relatief: als het gaat over de heropening van de horeca, is het van groot belang dat zij naar een vaste datum kunnen toewerken, zoals nu gepland op 1 mei.

Dan mogen we niet de fout maken om die heropening als een alles-of-niets verhaal neer te zetten. Stap-voor-stap de heropening realiseren is perfect mogelijk. We steunen dan ook de recente oproep van 16 bedrijfsleiders naar duidelijkheid omtrent een geleidelijke, veilige maar zekere herneming van de horeca-activiteit. Natuurlijk staat onze gezondheid voorop en moet die heropening in veilige omstandigheden gebeuren, maar dat kan. Meer zelfs: met de juiste afspraken en protocols is een heropening geen versoepeling maar een manier om het sociaal en vrijetijdsgedrag van de bevolking op een meer gestructureerde en professionele wijze veilig(er) te organiseren en kanaliseren. Een deel van de oplossing dus en niet van het probleem!

De coronacijfers zijn vandaag de barometer voor ons toekomstperspectief. Staan er zonnige vooruitzichten aan te komen of zien we nog meer donderwolken aan de horizon? Er is immers steeds de dreiging van een nieuwe golf van besmettingen, van varianten van het virus of zelfs van nieuwe virussen. Het antwoord ligt in de mate waarin we erin slagen om een succesvolle test- en vaccinatiestrategie op poten te zetten en uit te rollen. Maar ook in de manier waarin we leren omgaan met het virus. Niet door collectief stil te staan, maar door veilig te ondernemen en te leven geraken we hieruit.

Tijd is ook hier o zo essentieel. Dat onze bedrijven eindelijk ruimer sneltesten mogen gebruiken is alvast goed nieuws. Vanuit Fevia waren we al lang vragende partij om onze bedrijven, die blijven zorgen voor voeding en dranken, daarin een rol te laten spelen om de verspreiding van het virus en de uitval van werknemers zo veel mogelijk te beperken. Ook zelftesten, die vandaag reeds gebruikt worden in Duitsland, zouden een extra mogelijkheid kunnen bieden om veilig ondernemen te ondersteunen. Minder goed nieuws is dat de vaccinatiecampagne meer tijd vraagt dan gehoopt. Net daar kunnen we ons geen tijdsverlies veroorloven en moeten we net versnellen!

Laat 1 mei het feest zijn van de arbeid én het ondernemen. De heropstart van de horeca zal tevens een startschot zijn richting een geleidelijke normalisering van het events- en winkelgebeuren en van het culturele en het verenigingsleven. De tijd is rijp om, met een performante test- en vaccinatiestrategie, een concreet stappenplan en een steunplan voor de heropstart van de horeca en de toeleveringsbedrijven, heel wat ondernemers en burgers in ons land opnieuw perspectief te geven!