Missie en visie

België is het land van de goede voeding. Het is geen toeval dat de voedingsindustrie een van de belangrijkste industrieën in ons land is. Onze voedingsbedrijven nemen een belangrijk deel van de economische activiteit voor hun rekening. Ze creëren werkgelegenheid – rechtstreeks en onrechtstreeks – voor honderdduizenden mensen. Een veelvoud aan consumenten genieten bovendien dagelijks van de kwalitatieve producten die onze leden produceren.

Fevia heeft als drijvende kracht in de Belgische voedingssector een visie en missie geformuleerd.

VISIE

Als federaties, hebben Fevia, Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie het doel om bij te dragen tot een sterke, competitieve en duurzame voedingsindustrie.

MISSIE

Om deze doelstelling te bereiken, werkt Fevia samen met haar regionale zusterorganisaties, op basis van een geïntegreerde visie die de drijvende kracht is van de Belgische voedingsindustrie.

  • Fevia-leden bepalen de visie en de strategie = betrekken
  • Fevia geeft haar leden advies gebaseerd op de bepaalde strategie = adviseren
  • Fevia is een ontmoetingsplaats voor haar leden die dezelfde ervaringen delen = netwerken
  • Fevia doet het Europese, nationale en regionale beleid aan elkaar aansluiten = verbinden
  • Fevia werkt als woordvoerder voor haar leden naar derden toe = woordvoerder
  • Fevia werkt samen met andere organisaties om de strategie te implementeren = faciliteren