Missie en visie

België is het land van de goede voeding. Het is geen toeval dat de voedingsindustrie een van de belangrijkste industrieën in ons land is. Onze voedingsbedrijven nemen een belangrijk deel van de economische activiteit voor hun rekening. Ze creëren werkgelegenheid – rechtstreeks en onrechtstreeks – voor honderdduizenden mensen. Een veelvoud aan consumenten genieten bovendien dagelijks van de kwalitatieve producten die onze leden produceren.

Fevia heeft als drijvende kracht in de Belgische voedingssector een visie en missie geformuleerd.

VISIE

Als voedingsindustrie erkennen we onze voortrekkersrol om samen een duurzaam voedingssysteem te creëren, dat leidt tot een gezonder en aangenamer leven voor iedereen.

MISSIE

Bij Fevia is het onze missie om de Belgische voedingsindustrie te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van duurzame waarde.

Om deze doelstelling te bereiken, werkt Fevia samen met haar regionale zusterorganisaties, op basis van een geïntegreerde visie .

  • Fevia-leden bepalen de visie en de strategie = betrekken
  • Fevia geeft haar leden advies gebaseerd op de bepaalde strategie = adviseren
  • Fevia is een ontmoetingsplaats voor haar leden die dezelfde ervaringen delen = netwerken
  • Fevia doet het Europese, nationale en regionale beleid aan elkaar aansluiten = verbinden
  • Fevia werkt als woordvoerder voor haar leden naar derden toe = woordvoerder
  • Fevia werkt samen met andere organisaties om de strategie te implementeren = faciliteren