Economisch jaarverslag 2017 Fevia Wallonie

26.07.2018

Het aandeel van de voedingssector in de tewerkstelling en de investeringen in de totale verwerkende industrie blijft de afgelopen jaren stijgen. Maar Fevia Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsindustrie, wijst in haar economisch jaarverslag naar de mogelijke risico’s die de toekomst brengt. “Om de groei en de jobcreatie verder te zetten, moeten we voldoen aan de voorwaarden van een goede concurrentiepositie: het is daarom cruciaal om meer jonge en geschikte werknemers aan te trekken. Bovendien brengt de opeenstapeling van bijdragen en heffingen de groei van de sector in gevaar.” benadrukt Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonie.

In 2017 kenden de investeringen in de Waalse voedingsindustrie een toename van 382 naar 458 miljoen euro (+20,2%). Tijdens de periode van 2013-2017, steeg het aandeel van de voedingsindustrie in het totaal van de industriële investeringen van 16,5% naar 32,5%. De voedingsindustrie is dus een belangrijke speler geworden in de Waalse economie.

Meer investeringen betekenen dus ook meer jobs. In 2017 stelde de Waalse voedingsindustrie in totaal 22.038 mensen tewerk. Dat is een (geschatte) verhoging van 4,4% in vergelijking met 2016. Verder stelt de Waalse voedingsindustrie 34.159 indirecte werknemers tewerk, die in totaal 56.197 jobs linken aan de sector. Het aandeel van de Waalse voedingssector in de totale industriële werkgelegenheid bedraagt 17,6%.

Kerncijfers van de Waalse voedingsindustrie 2017