Titaniumdioxide in voedingsproducten

29.04.2019

Voedselveiligheid is een absolute prioriteit voor de Belgische voedingsindustrie. Voedingsproducenten gebruiken dan ook enkel additieven waarvan de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) de veiligheid bevestigde. Dit geldt ook voor het gebruik van titaniumdioxide (E 171), een kleurstof die door Europa is goedgekeurd voor gebruik in voedingsproducten en in 2016 opnieuw een positieve evaluatie kreeg van EFSA [1]. 

Titaniumdioxide komt in de natuur voor als mineralen en komt voor in verschillende talrijke toepassingen, van voeding tot tandpasta en ook medicijnen. De voedingsindustrie gebruikt het specifiek als witmaker in bepaalde voedingsproducten, bijvoorbeeld als onderlaag voor de kleurlaag van snoep en in kauwgom. Bij dat gebruik als pigment staat titaniumdioxide ook bekend als titaanwit.

Vier wetenschappelijke studies linkten in 2017 de nano-vorm van titaniumdioxide, waarin de stof aanwezig is in minuscule deeltjes, aan verschillende gezondheidsrisico’s. Om de witte kleur te bekomen die voedingsbedrijven nastreven moet de hoeveelheid nano-deeltjes in titaniumdioxide (E 171) echter zo klein mogelijk zijn. EFSA evalueerde de 4 studies en kwam in juni 2018 tot de conclusie [2] dat er nog altijd geen redenen zijn om hun veiligheidsbeoordeling aan te passen.

De Europese Commissie en EFSA volgen de veiligheidsstatus van titaniumdioxide verder op. Zo vroeg de Europese Commissie aan de industrie om in juni 2018 aanvullende informatie rond deeltjesgrootte en de deeltjesgrootteverdeling van titaniumdioxide te bezorgen. Daarnaast loopt er een toxicologisch onderzoek [3], waarvan de resultaten verwacht zijn tegen augustus 2019. Een update van de EFSA opinie is voor ten vroegste eind 2019. Op korte termijn, mogen we ervan uitgaan dat de huidige veiligheidsstatus van titaniumdioxide blijft gelden.

In het geval van titaniumdioxide is de nano-toepassing in voedingsproducten niet aan de orde. Fevia ziet in andere gevallen wel potentieel interessante toepassingen voor het gebruik van technisch vervaardigde nanomaterialen voor voeding. Denk daarbij onder meer aan de mogelijkheid om voedselveiligheid te versterken door, bijvoorbeeld, bacteriën tegen te gaan. Ook op vlak van voeding en gezondheid kunnen nano-toepassingen bijdragen door, bijvoorbeeld, een betere opname van vitamines of door zout te verminderen zonder aan smaak in te boeten.

Om technisch vervaardigde nano-materialen op de markt te brengen wordt een zeer strikte Europese goedkeuringsprocedure gevolgd, de zogenaamde Novel food procedure. Voedingsproducenten die ze gebruiken moeten dit bovendien op het etiket van producten vermelden. Fevia volgt de belangrijkste ontwikkelingen inzake nano-materialen op om innovatie in de voedingsindustrie ook op die manier te stimuleren, uiteraard met blijvende aandacht voor voedselveiligheid.


[3] Uitgebreid onderzoek naar giftigheid voor de voortplanting (Extended one-generation reproductive toxicity study – EOGRTS).