Zoeken naar veilige alternatieven voor titaniumdioxide (E171) in voeding

25.03.2022

Voedselveiligheid is een absolute prioriteit voor Belgische voedingsbedrijven. Onze voedingsproducenten gebruiken daarom enkel additieven waarvan het gebruik toegestaan is, zolang de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ze veilig beschouwd. Vanaf 8 augustus 2022 is het gebruik van het additief titaniumdioxide (E171) niet meer toegestaan voor de productie van voedingsproducten bestemd voor de Europese markt. Voedingsbedrijven investeren al langer in onderzoek naar veilige alternatieven voor titaniumdioxide (E171) die blijven voldoen aan de eisen van de consument. Ze doen er alles aan om alternatieven te voorzien voor het einde van de toegestane overgangsperiode.

Titaniumdioxide (E171) komt van nature voor in mineralen en wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, van voeding tot tandpasta en ook medicijnen. In de voedingsindustrie wordt titaniumdioxide specifiek gebruikt als witmaker in bepaalde voedingsproducten, bijvoorbeeld als onderlaag voor de kleurlaag van snoep en in kauwgom. De voorbije jaren linken verschillende wetenschappelijke studies echter titaniumdioxide in nanovorm, waarbij de stof aanwezig is in minuscule deeltjes, aan verschillende gezondheidsrisico’s. Voor heel wat Belgische bedrijven was dit het signaal om te zoeken naar veilige alternatieven. Heel wat bedrijven slaagden erin, via innovatie, zo’n alternatieve toepassingen uit te werken. In andere gevallen vraagt dit nog extra investeringen.

Intussen publiceerde EFSA in mei 2021 een nieuw wetenschappelijk advies waarin staat dat titaniumdioxide, gezien de mogelijke impact op het menselijk DNA, niet langer als een veilig voedingsadditief gezien kan worden. Als gevolg hiervan werd op 18 januari 2022 verordening 2022/63 gepubliceerd die het gebruik van titaniumdioxide verbiedt. De verordening voorziet een overgangsperiode van 6 maanden. Na 7 augustus 2022 mag titaniumdioxide niet meer gebruikt worden als kleurstof in de voedingsindustrie. Producten die voor 8 augustus 2022 geproduceerd zijn, mogen in de handel blijven tot de vervaldatum. Deze producten mogen vanaf 8 augustus 2022 niet meer gebruikt worden om nieuwe samengestelde producten te maken. Titaniumdioxide kan nog dienen als kleurstof in medische producten. 

Nadat EFSA haar advies publiceerde, hebben zowel Fevia als de FOD Volksgezondheid de Belgische voedingsindustrie aanbevolen om zo snel mogelijk alternatieven te zoeken voor titaniumdioxide.