Voor een echte strijd tegen zwerfvuil

13.02.2017

Zwerfvuil vormt een belangrijk milieuprobleem in België. Zwerfvuil en sluikstorten bevatten verschillende soorten afval. Drankverpakkingen worden ten onrechte beschouwd als de belangrijkste bron van zwerfvuil. Ze vormen slechts een fractie van al het zwerfvuil. België is bovendien Europees kampioen op vlak van recyclage van verpakkingen. Statiegeld op deze drankverpakkingen wordt vaak voorgesteld als het wondermiddel in de strijd tegen zwerfvuil, maar dit zal het probleem niet oplossen. Om onze Gewesten netjes te houden, pleit Fevia voor een holistische aanpak waarin alle actoren betrokken zijn om het zwerfvuil in z’n totaliteit aan te pakken.

Een holistische aanpak moet een brede maatschappelijk beweging tot stand brengen voor publieke netheid. Iets wegwerpen in de omgeving of afval storten op niet voorziene plaatsen zou als taboe beschouwd moeten worden. Deze aanpak is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. Sensibilisering van de burger van jongs af aan via campagnes, opleidingen, nudging, enz.
  2. Extra infrastructuur, zoals meer vuilnisbakken langs de openbare weg
  3. Repressie: overtreders moeten streng aangepakt worden
  4. Participatie, bijvoorbeeld via opruimacties of een app waarmee je zwerfvuil kan melden
  5. Een zuivere omgeving: hoe properder de buurt, hoe minder de burger geneigd is om deze te vervuilen (graffiti jacht, snelle opkuis, enz.)

Voor Fevia is het fenomeen van zwerfvuil een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit is de reden waarom Fevia, samen met Fost Plus en Comeos, een overeenkomst heeft ondertekend met de Ministers van Leefmilieu en Openbare netheid van de drie Gewesten van het land. Bedrijven die verpakte producten op de markt zetten financieren, via Fost Plus, de ambitieuze actieprogramma’s BeWapp in Wallonië (www.walloniepluspropre.be) en Indevuilbak in Vlaanderen (www.indevuilbak.be) en steunen concrete acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kauwgomsector denkt momenteel ook na over een concrete bijdrage aan het actieplan. Bovendien passen verschillende voedingsbedrijven de vijf pijlers concreet toe.