“Zonder toegevoegde suikers”: welke interpretatie?

Maud Sermeus
14.10.2021

De voedingsclaim “zonder toegevoegde suikers”[1] zou kunnen worden gebruikt voor voedingsproducten waaraan zoetstoffen zijn toegevoegd. Fevia vindt dat deze interpretatie[2] het terecht mogelijk maakt om de consument correct te informeren over de samenstelling van een product zonder toegevoegde suikers dat zoetstoffen bevat.

Hoewel de Europese Commissie en sommige lidstaten, waaronder België, het vandaag niet eens zijn met deze interpretatie, tonen verschillende van onze buurlanden zich flexibel. In dit verband zou Fevia graag zien dat in heel Europa één enkele interpretatie wordt toegepast, namelijk dat de claim “zonder toegevoegde suikers” wordt toegestaan voor producten die zoetstoffen bevatten.

Fevia is van mening dat een voedingsproduct “zonder toegevoegde suikers” moet verwijzen naar een product zonder toegevoegde monosachariden of disachariden, of enig ander voedingsmiddel dat wordt gebruikt voor zijn verzoetende eigenschappen, met uitzondering van zoetstoffen[3]. En indien suikers van nature in een levensmiddel voorkomen, zou op het etiket de volgende vermelding dienen te staan: “bevat van nature aanwezige suikers”[4]. Als een product zoetstoffen bevat, moet dat uiteraard op het etiket staan[5].

Momenteel bestaat er binnen de Europese Unie geen eenduidige, geharmoniseerde interpretatie van de vermelding “zonder toegevoegde suikers”. De consument kan in de rekken dus identieke producten met zoetstoffen aantreffen, maar met een verschillende etikettering naar gelang van hun oorsprong. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bepaalde producten uit Ierland die zoetstoffen bevatten, omdat de autoriteiten voor deze producten de claim “zonder toegevoegde suikers” aanvaarden[6]. Dit is geen hulp voor onze producenten of consumenten die weloverwogen keuzes moeten kunnen maken.

 

[1] De voorwaarden voor het gebruik van de claim “zonder toegevoegde suikers” zijn opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

[2] De suikersector steunt deze interpretatie niet.

[3] Zoetstoffen, als omschreven in Verordening nr. 1333/2008 inzake additieven.

[4] Zie de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

[5] Zie bijlage III bij Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten.

[6] Zie FAQ van de FSAI, Food Safety Authority of Ireland https://www.fsai.ie/faq/nutrition_and_health.html