Vinum Et Spiritus

Belgische federatie van wijnen en gedistilleerde dranken

 

Vinum Et Spiritus is de Belgische federatie van wijnen en gedistilleerde dranken en telt bijna honderd leden die je ruwweg in drie groepen kunt verdelen. De producenten, zowel professionele stokerijen als wijnbouwers, het segment van de handelaars, de importeurs en de bottelaars, en tenslotte  de Belgische afdelingen van de grote internationale groepen. De vereniging informeert, ondersteunt en adviseert haar leden in product- en sectorgerelateerde aangelegenheden en vertegenwoordigt hen bij nationale, regionale en Europese overheden. 

www.vinumetspiritus.be

Bernard Zacharias
Voorzitter
b.zacharias@distillerie.biz

Geert Van Lerberghe
Algemeen Directeur
gv@vinumetspiritus.be
0478742687

Muriel Jardin
Management Assistant
info@vinumetspiritus.be
025370051
0491258235

Livornostraat 13 bus 5, 1060 Brussel