Digitalisering

ICT profiles wanted!

Tussen 2016 en 2019 steeg het aandeel van bedrijven uit de voedingsindustrie dat ICT-specialisten heeft proberen aan te werven/heeft aangeworven, van 6% naar 18%. In 2020 daalde dit percentage opnieuw lichtjes (15%).

Wat ook opvalt, is dat van die bedrijven er relatief steeds meer zijn die moeilijkheden ondervinden om adequate profielen aan te werven. Dat was in 2016 het geval voor 45% van de bedrijven en nu al 80%.

 

E-commerce stijgt

Het aandeel van de omzet uit e-commerce van Belgische voedingsbedrijven overschreed voor de eerste keer de grens van 40% en bedroeg in 2020 42% (tegenover 36% in 2019). 61% van de omzet uit e-commerce wordt gegenereerd door transacties van het EDI-type (Electronic Data Interchange) terwijl 39% wordt gegenereerd door de verkoop via een klassieke website. Het is trouwens dat deel dat de sterkste stijging heeft gekend (+4 pp).

 

Toenemende robotisering

De Belgische voedingsindustrie is een van de meest 'gerobotiseerde' industrieën van de Europese Unie. Bijna een vijfde van de bedrijven (19%) gebruikt immers een robot in haar productieproces. Enkel de Nederlandse, Zweedse en Deense voedingsindustrieën doen het beter. De moeilijkheid die de voedingsindustrie ondervindt om geschoolde arbeidskrachten te vinden evenals de loonkosten die bij de hoogste zijn, spelen ook een belangrijke rol.