Werkgelegenheid in de voedingsindustrie

De werkgelegenheid blijft toenemen

In 2021 was de voedingsindustrie veruit de grootste industriële werkgever in België. De teller voor de sector stond op 97.996 banen. In vergelijking met 2020 zijn er dit jaar meer dan 2 300 banen bijgekomen. Dit is een toename met 2,4%. Dit strookt met de voortdurende stijging van het aantal jobs in de voedingsindustrie sinds 2015 (en zelfs sinds 2010 als we de ambachtelijke bakkerijen buiten beschouwing laten).

Ook in de rest van de verwerkende industrie nam het aantal jobs toe, maar de stijging is minder uitgesproken (+760 banen, of 0,2% meer).

Door dit verschil in evolutie, van voedingsindustrie versus verwerkende industrie, neemt de voedingsindustrie een groter aandeel van de industriële werkgelegenheid in. Het aandeel steeg van 18,6% in 2014 tot 20,5% in 2021.

Toevlucht tot tijdelijke werkloosheid

De voedingsindustrie was sterk getroffen door de volledige of gedeeltelijke sluiting van talrijke verkooppunten (horeca, foodservice, export) wegens overmacht door het coronavirus in 2020. Ze nam daarom haar toevlucht tot tijdelijke werkloosheid en dan voornamelijk in het 2e kwartaal.

In 2021 kwam de werkgelegenheid weer terug op het niveau van vóór  het coronatijdperk. We merken op dat bedrijven de tijdelijke werkloosheidsmaatregel nog steeds nodig hadden om de verschillende besmettingsgolven op te vangen.

Ook in de rest van de verwerkende industrie is sprake van een herstel van de werkgelegenheid. Toch ligt het niveau daarvan ver onder dat van de voorgaande jaren.

 

Verdeling van de werkgelegenheid

De 3 grootste sectoren in termen van werkgelegenheid zijn de bakkerijsector, de vleesindustrie en de sector verwerking en conservering van groenten en fruit. Samen zijn zij  goed voor 52% van de totale werkgelegenheid.

Vergeleken met 2008 kende de werkgelegenheid in bedrijven met minder dan 50 werknemers een relatieve daling (-9 procentpunten) ten voordele van grote bedrijven met meer dan 500 werknemers (+9 procentpunten). De daling bij de kleinste bedrijven is vooral te wijten aan het verdwijnen van de ambachtelijke bakkerijen.