Werkgelegenheid in de voedingsindustrie

Evolutie werkgelegenheid

De voedingsindustrie werd in 2017 nog meer uitgesproken de grootste industriële werkgever van België. Er waren in de sector 90.783 arbeidsplaatsen, goed voor 75.503 voltijdsequivalenten (VTE’s). Het aantal arbeidsplaatsen is ten opzichte van 2016 met 1,9% gegroeid, de VTE’s namen met 2,2% toe. Indirect stelt de voedingsindustrie via haar leveranciers nog eens 140.644 mensen tewerk. 

Ook de verwerkende industrie kende in 2017 een stijging van de werkgelegenheid (bijna 5.000 VTE’s of 1,2% meer dan in 2016). Door de sterkere groei in de voedingsindustrie stijgt het aandeel van de voedingsindustrie in de industriële tewerkstelling verder. Het aandeel in de arbeidsplaatsen groeide van 18,3% in 2013 naar 19,4% in 2017, uitgedrukt in VTE’s steeg het aandeel van 17,3% in 2013 naar 18,4% in 2017.

Evolutie arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in België (2013-2017, 2013=100)

Verdeling tewerkstelling

De 3 grootste subsectoren in termen van aantal arbeidsplaatsen zijn de bakkerijsector, de vleesindustrie en de verwerking van conservering van groenten en fruit, samen goed voor 52% van de totale tewerkstelling.

Ten opzichte van 2007 is de tewerkstelling bij de ondernemingen tot 49 werknemers afgenomen ten voordele van grotere ondernemingen van 50 tot 100 werknemers en de grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers. De terugval bij de kleinste ondernemingen is vooral het gevolg van het verdwijnen van kleine bakkerijen. De voedingsindustrie kent een duidelijke schaalvergroting.

Arbeidsplaatsen per subsector (2017)

Regionale verdeling

Vlaanderen telt 72% van het aantal arbeidsplaatsen, Wallonië 24% en het Brussels Gewest 4%.