Woord van onze CEO en voorzitter

“Wat Eten We Morgen?“
We vragen het ons allemaal dagelijks af. Maar het antwoord is niet zo eenvoudig. Hoe zorgen we voor lekkere, diverse, innovatieve, betaalbare en duurzame voeding en dranken, zowel vandaag als in de toekomst?
De Belgische voedingsindustrie investeert al langer in duurzame initiatieven. En ook de Europese Commissie toonde met de Farm to Fork strategie, een onderdeel van de Green Deal, een duidelijke ambitie om ons voedingssysteem de komende jaren verder te verduurzamen. Kortom: veel uitdagingen, maar als voedingsindustrie zijn we vastbesloten om een voortrekkersrol op te nemen in het samen zoeken naar oplossingen. 
Sinds 2011 toonden we met drie sectorale duurzaamheidsverslagen en in volle transparantie welke inspanningen we als voedingsindustrie leverden en welke resultaten we behaalden. Tien jaar later schakelen we een versnelling hoger met de eerste duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie.
Deze duurzaamheidsroadmap gaat verder dan ooit tevoren, met een stappenplan rond 4 pijlers en 15 thema’s. Op elk van die thema’s willen we het verschil maken met in totaal 32 concrete ambities voor 2025 en daarna, en met een actieplan om die ambities waar te maken.
“We”, dat zijn de voedingsbedrijven en de meer dan 95.000 food heroes die dagelijks zorgen voor onze voeding en dranken. Als cruciale schakel in een duurzaam voedingssysteem willen we samen onze consumenten helpen om gezonder en duurzamer te genieten van het leven. Maar dat kunnen we niet alleen.
Daarom vertrekt deze duurzaamheidsroadmap vanuit een oprechte dialoog met Belgische consumenten en met andere stakeholders. Op basis van hun verwachtingen bakenden we, in nauw overleg met de leden van Fevia, de relevante uitdagingen voor onze sector af. Samen ontwikkelden we een duidelijke strategie naar de toekomst.
Dat betekent niet dat we pasklare antwoorden hebben voor alle uitdagingen en dilemma’s in een complexe en snel veranderende wereld. Wel dat we er volop aan blijven werken, in dialoog met consumenten en met onze andere stakeholders. Innoveren en investeren zijn daarbij cruciaal, net zoals het aantrekken en behouden van gemotiveerde talenten.
Nu is het dus aan onze sectoren en bedrijven om de ambities mee waar te maken. Maar ze staan niet alleen: Fevia en haar partners staan paraat om bedrijven met raad en daad bij te staan. We bouwen vol overtuiging mee aan deze duurzame weg.
Bart Buysse, CEO

Anthony Botelberge, Voorzitter