Beau succès pour le 4ieme Forum environnemental en Flandre

13.02.2019
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le 7 février, le Forum environnemental flamand, un évènement organisé par 7 organisations d'employeurs dont Fevia Vlaanderen, a connu un beau succès. Le monde économique a communiqué ses priorités en matière d'environnement et a dialogué avec les administrations environnementales et des responsables politiques.

Het 4e Vlaamse Milieuforum werd georganiseerd door de industrie- en werkgeversorganisaties Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Indufed, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en Voka. Het forum bracht zo'n 180 mensen op de been, hoofdzakelijk uit industrie, overheid en politiek.

Drie topambtenaren gaven hun kijk op de voorbije en komende legislatuur: Bernard De Potter van VMM, Henny De Baets van OVAM en Peter Cabus van Departement Omgeving.

Milieuprioriteiten van de industrie

Voka nam daarna het woord in naam van de industrie om de prioriteiten op vlak van milieu naar voor te brengen. De industrie kan al belangrijke verbeteringen op vlak van milieu voorleggen. Voor verdere verbeteringen is teamwerk nodig tussen alle actoren, ook burgers en overheden.

Vanuit de industrie wordt een competitieve milieuregelgeving gevraagd in een Europees gelijk speelveld, een administratieve vereenvoudiging op vlak van milieu en een integrale beleidsvisie.

Er is nood aan een visie die richting geeft over de verschillende milieucompartimenten heen. Daarnaast moeten ook andere maatschappelijke doelstellingen meegenomen worden. Meer bepaald is er nood aan een leefbaar economisch kader, aan een milieubeleid dat nog plaats laat aan de economie en broodnodige economische groei.

Politiek debat

Het milieuforum werd afgesloten met een politiek debat tussen 5 politieke partijen. Johan Danen (Groen), Herman De Croo (Open Vld), Tinne Rombouts (CD&V), Bruno Tobback (sp.a) en Wilfried Vandaele (N-VA) debatteerden over gold plating, de balans tussen economie en ecologie, droogte, ...