Fournir des eaux usées traitées aux agriculteurs flamands = disposer d'une déclaration de matières premières

16.05.2019
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

En période de sécheresse, toute aide est la bienvenue. Seriez-vous disposé à aider des agriculteurs en Flandre s’ils devaient faire face à une nouvelle sécheresse estivale en mettant à leur disposition vos eaux usées traitées pour leur réutilisation dans l’irrigation ?  Si oui, vous pouvez dès maintenant introduire une demande de déclaration de matières premières.

Tijdens de droge zomer van vorig jaar sprongen verschillende voedingsbedrijven in de bres door hun gezuiverd afvalwater beschikbaar te stellen van landbouwers. Hoewel dit zeker een lovenswaardig initiatief was, wil men dit vanuit de overheid toch wat gecontroleerder laten gebeuren, om zo de risico's tot een minimum te herleiden. Vanaf nu zal het aanbieden van afvalwater aan derden voor irrigatie en bewatering enkel kunnen indien er een grondstofverklaring is afgeleverd.

De grondstofverklaring

Een grondstofverklaring is nodig voor elke afvalstof die je als grondstof ter beschikking stelt aan een afnemer, zo ook voor gezuiverd afvalwater. Het aanvragen van een grondstofverklaring gebeurt bij OVAM (https://www.ovam.be/grondstofverklaringen). De behandeling van zo'n aanvraag duurt 30 kalenderdagen.

Risico-beoordeling

Bij het beoordelen van de aanvraag zal een risico-evaluatie gebeuren door de overheden. Wat zijn de risico's voor de gebruiker, omwonenden, voorbijgangers, voor voedselveiligheid of voor het milieu? Indien nodig zullen specifieke voorwaarden opgelegd worden wat betreft de kwaliteitseisen, de kwaliteitsbewaking en het gebruik.

De aanvraag

In je aanvraag moet de volgende info staan:

  • Rubriek "Monster en analyse": Karakterisatie van het gezuiverd afvalwater
    • Er zijn representatieve en recente analyseresultaten nodig voor alle parameters opgelegd in de vergunning, daarnaast zijn ook representatieve analyseresultaten nodig voor telling kolonies bij 22°C en E. Coli.
  • Rubriek "Gebruik": Beoogde duur van de levering
    • Een korte duur zal vooral risico inhouden voor voedselveiligheid en gezondheid, een langere duur eventueel ook voor het milieu.
  • Rubriek "Toepassing: technische en milieuspecificaties":  Beoogde toepassingen, locatie en wijze van gebruik

Andere wetgeving

De heffing op afvalwater blijft van toepassing. Je kan het afvalwater ook enkel aanbieden nadat het een eventuele meet- en bemonsteringsinstallatie gepasseerd is.

De mestwetgeving is van toepassing op het vervoer en het verspreiden van het afvalwater.

Meer info

Meer info en praktische tips voor het invullen van je aanvraag kan je hier vinden.